Tisícky firiem na Slovensku využilo odklad splátok v rámci LEX KORONA. Podľa Národnej banky Slovenska dosiahol objem odložených úverov viac ako 2,8 miliardy eur, približne dve tretiny z tohto objemu si firmy odložili na maximum, teda na 9 mesiacov. Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne očakáva problémy so splácaním menej ako 5 percent stredných a veľkých firiem. Najväčšia slovenská banka však má pre ne pripravené riešenie.

Z prieskumu* Slovenskej sporiteľne medzi spoločnosťami s odkladom splátok vyplýva, že problémy so splácaním očakáva 4,5 % spomedzi stredných a veľkých firiem. Pri malých firmách je číslo väčšie, problémy očakáva 14,6 %. Pozitívom je, že ich je menej počas prieskumu z prvej vlny koronakrízy.

„K požiadavkám klientov pristupujeme individuálne. Ak klienti majú problém začať splácať – riešením je predĺženie odkladu splácania, predĺženie splatnosti úveru, zmena splátkového kalendára tak, aby lepšie kopíroval ich možnosti. Zohľadňujeme napríklad sezónnosť, nižšie splátky na začiatku splácania, balónové splácanie a podobne. Najmä pri tých klientoch, ktorí majú perspektívu obnovy a opätovného rozbehu činnosti. Firmy, ktoré problém nemajú, začali splácať podľa dohodnutého splátkového kalendára,“ vysvetľuje Noro Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne.  

Podľa novembrovej správy NBS o finančnej stabilite dosiahol objem odložených úverov ku koncu tretieho štvrťroka 2020 viac ako 2,8 miliardy eur. Firmy si tak odložili takmer 12 % z celkového objemu podnikových úverov. Týkalo sa to najmä mikropodnikov a malých firiem (15 %). Stredné firmy (12 %) a veľké firmy (6 %) na tom boli lepšie. Takmer všetky odklady splátok schválili banky počas prvých štyroch mesiacov od zavedenia takejto možnosti v apríli 2020.

Pre nové opatrenia kvôli ďalšej vlne pandémie sa môžu podnikatelia o odklad splátok opäť zaujímať. Ekonomický výhľad na rok 2021 je však celkovo pozitívny.

„Firmy sa postupne prispôsobujú novým podmienkam a hospodárstvo sa rozbieha, aj keď v prvých mesiacoch nového roka môžu byť dopady koronavírusu ešte pomerne výrazné, najmä v oblasti služieb. Očakávame však, že v tomto roku ekonomika porastie tempom 6 % s viditeľným oživením najmä od neskoršej jari. Priemerná miera nezamestnanosti by mohla dosiahnuť 7,1 %, s následným postupným poklesom, viditeľným hlavne od roku 2022. Pri obnove ekonomického rastu nám najviac môže pomôcť pripravovaný Plán obnovy, efektívna a účinná vakcinácia či adresná pomoc vlády,“ vysvetľuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

* Prieskum realizovala banka koncom novembra a začiatkom decembra 2020, zúčastnilo sa ho takmer 7 500 firiem.