Príchodom pandémie a nutnosťou minimalizovať osobný kontakt boli banky vystavené tlaku, aby presúvali klientov do online priestoru. Ich najväčšou výzvou bolo zabezpečenie plnohodnotného fungovania bankových služieb aj bez návštevy klienta na pobočke. Čoraz väčšie množstvo ľudí preto začalo využívať služby internetového a mobilného bankovníctva.

Podľa prieskumu, ktorý pre Slovenskú sporiteľňu urobila agentúra IMAS v druhom štvrťroku 2020, sa znížil podiel ľudí, ktorí navštívili pobočku svojej banky. Stretnutie s bankovým pracovníkom na pobočke v poslednom mesiaci deklarovalo iba 13 % klientov, čo predstavuje pokles o 6 percentuálnych bodov (p.b.) oproti koncu minulého roka.

„Vzhľadom na pandemické opatrenia, obmedzené otváracie hodiny pobočiek či rešpekt pred ochorením klienti uprednostňovali iné kanály, prostredníctvom ktorých riešili svoje finančné potreby,“ hovorí Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

Klienti sa presúvali predovšetkým k internet bankingu a mobile bankingu. Použitie týchto technológií vzrástlo oproti záveru predchádzajúceho roka o 6 p.b. pri využívaní za posledných 6 mesiacov a až o takmer 10 p.b. pri využití za posledný mesiac. Vo všeobecnosti tak v tomto roku až tri štvrtiny bankovej populácie, t.j. ľudí využívajúcich bankové služby, pristúpilo aspoň k prvému použitiu digitálnych riešení bánk.

„Bankoví klienti uprednostňujú najmä klasický internetbanking v notebooku alebo počítači, ktorý za posledných 6 mesiacov použilo takmer 7 z 10 klientov. Slabší výsledok zaznamenáva mobile banking, ktorý využilo asi 40 % bankovej populácie, je však nutné dodať, že tento segment dlhodobo posilňuje,“ pokračuje analytik. Výsledky prieskumu ukazujú, že ľudia využívajúci digitálne riešenia bankových služieb uprednostňujú výhradne internetbanking alebo kombináciu internet bankingu a prístupu zo smartfónu. Výhradne smartfón používalo 10 % takýchto klientov, avšak medziročne sa podiel zdvojnásobil.

„Vývoj pandémie motivoval klientov začať využívať digitálne riešenia bánk, aj keď to doteraz z rôznych dôvodov mohli odkladať. Je takmer isté, že sa určitá časť ľudí do pobočiek znovu vráti, avšak banky presunuli do online priestoru množstvo možností a funkcií, ktoré zachytia určitú skupinu klientov a motivujú ich vyriešiť si bežné bankové potreby z pohodlia domova. Môžeme preto očakávať, že podiel ľudí využívajúcich výhradne digitálne bankovníctvo bude narastať,“ uzatvára analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.