Priaznivé údaje prišli z priemyslu aj zahraničného obchodu. Naznačujú zatiaľ prítomné uzdravenie v tvare písmena V. Ak nedôjde k výraznému zhoršeniu situácie (najmä pokiaľ ide o reštriktívne opatrenia spojené s rastúcim počtom infekcií), očakávame, že to bude pokračovať aj v ďalších mesiacoch tohto roka.

Priemyselná výroba sa v júli zotavila lepšie ako sa očakávalo a bola už len o 3,6 % nižšia ako v rovnakom období minulého roka. Po výrazných medziročných poklesoch v apríli a máji (42 %, respektíve 33 %), vidieť v priemysle oživenie v tvare písmena V.

K zlepšeniu došlo najmä vďaka lepšej výrobe automobilov, ktorá prelomila šnúru piatich mesiacov po sebe idúcich poklesov a v júli vzrástla o 0,8 % medziročne. Medziročné nárasty zaznamenali aj ťažba a dobývanie, ako i dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobkov medziročne vzrástla o 35,6 %, čo však bolo ovplyvnené minuloročnou výrobnou odstávkou u jedného producenta.

Dynamika zahraničného obchodu pokračovala v oživovaní a vývoz tovaru zaznamenal v júli mierne, ale pozitívne tempo rastu, keď vzrástol o 0,8 % medziročne. Dovoz bol stále nižší ako pred rokom (-8,9 % r/r), takže výsledná obchodná bilancia dosiahla EUR 332,7 mil. a prekonala naše aj trhové očakávania. Kľúčovou zložkou zlepšenia vývozu za júl boli stroje a dopravné zariadenia.

Na druhej strane, stavebná produkcia zostala relatívne slabá, aj keď medziročný pokles sa zjemnil zo 17 % v júni na  13,3 % v júli.

Od zrušenia obmedzení, ktoré sa začalo v polovici mája, prichádza k oživovaniu ekonomickej aktivity a pokiaľ nedôjde k výraznému zhoršeniu situácie (najmä pokiaľ ide o reštriktívne opatrenia spojené s rastúcim počtom infekcií), očakávame, že to bude pokračovať aj v druhej polovici roku 2020.

Na základe nedávno zverejnených údajov a dostupných predstihových dát sme pristúpili k revízii odhadu rastu HDP smerom nahor. V tomto roku očakávame prepad ekonomiky blízko 6,3 %, s následným návratom k pozitívnemu rastu HDP blízko 6 % v roku 2021. V druhej polovici budúceho roka očakávame pomocnú roku aj zo strany čerpania európskych prostriedkov v rámci fondu obnovy (Nová generácia EÚ). Samozrejme, vzhľadom na prvotný dôvod tohtoročného ekonomického šoku zohráva výraznú úlohu epidemiologická situácia, ktorej vývoj predstavuje určité riziko do najbližších mesiacov.

Inflácia sa v auguste znovu zmiernila

V auguste došlo k zmierneniu celkovej inflácie na 1,4 % medziročne, čo je najnižšia úroveň od júla 2017. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny znížili o 0,1 %. Jadrová inflácia sa tiež spomalila o 0,3 p.b. na 1,5 % medziročne.

Hlavnými ťahúňmi mierneho poklesu medzimesačnej inflácie boli ceny potravín, a ceny odevov a obuvi. Ceny v doprave vzrástli o 0,5 % oproti júlu, najmä v dôsledku vyšších cien dopravných služieb, zatiaľ čo ceny pohonných hmôt klesli o 0,9 % m/m. Viaceré ceny služieb, najmä v oblasti rekreácie, hotelierstva a cestovného ruchu zaznamenali v auguste mesačný nárast – pravdepodobne súvisiaci s letným dovolenkovým obdobím.

Celkovo je tohtoročná inflácia miernejšia ako vlani, pretože ceny energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší. Naša prognóza teda predpokladá, že rast spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 2 %. V budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 1,1 %.

ECB neprekvapila a drží sa svojej veľmi uvoľnenej menovej politiky

Na septembrovom zasadnutí neprišlo ku zmene menovej politiky.  Sadzby zostávajú naďalej rekordne nízke a aj ostatné opatrenia voľnej menovej politiky pokračujú (QE, PELTROs, TLTRO3, no hlavne špeciálny Pandemický núdzový program nákupu aktív PEPP).

Prezidentka ECB Lagarde vyzdvihla, že prichádza k sľubnému obnovovaniu hospodárskej aktivity v eurozóne, ale zároveň zdôraznila, že je to stále viditeľne pod predkrízovou úrovňou. Zatiaľ čo sa aktivita v priemysle naďalej zlepšuje, dynamika v sektore služieb sa v poslednom čase trochu spomalila. Výhľad navyše zostáva neistý a riziká sú stále skôr smerom nadol – hlavne z dôvodu epidemiologických rizík. Naďalej sú preto veľmi potrebné dostatočné monetárne a fiškálne stimuly, ktoré podporujú ekonomický rast, infláciu a trhy práce v eurozóne. Lagarde pritom vyzdvihla schválený program európskej obnovy Next Generation EU.

V prípade potreby je ECB pripravená znovu zasiahnuť a k dispozícii má celú škálu svojich menových nástrojov. Základný scenár našich kolegov z Erste Group Research je, že ECB nebude musieť ďalej zmierňovať menovú politiku. Riziká však sú COVID-19, Brexit a výmenný kurz eura. Kurz eura síce centrálna banka priamo necieli, ale sleduje ho, keďže má vplyv na infláciu – a momentálne silné euro nepomáha v naštartovaní inflácie ani rastu exportne orientovaných ekonomík. Ak sa riziká vyplývajúce z COVID-19 a / alebo neriadeného Brexitu naplnia, očakávame rozšírenie špeciálneho programu PEPP. Ak však bude euro naďalej rýchlo rásť, môže centrálna banka zvážiť zníženie úrokových sadzieb.