Od septembra 2020 Slovenská sporiteľňa ukončuje vydávanie nových vkladných knižiek.
Existujúce vkladné knižky budú platné aj naďalej za rovnakých podmienok ako doteraz. Detailné informácie nájdete v Zverejnení k vkladným knižkám.

Príďte sa poradiť o tom, ako dosiahnuť svoje finančné ciele, vytvoriť si rezervu na nečakané výdavky, zhodnotiť úspory a zabezpečiť sa na dôchodok a pre prípad nepriaznivých životných situácií.