Mesačná miera nezamestnanosti meraná úradmi práce v júli vzrástla len mierne, o 0,3 percentuálneho bodu na 7,7 %, čím skončila blízko očakávaní. Čistý mesačný prírastok disponibilných nezamestnaných dosiahol minulý mesiac 6,2 tisíc, čo je síce mierne viac ako v júni, ale naďalej to predstavuje omnoho jemnejší nárast oproti prudkým prírastkom v apríli a máji. Celková miera nezamestnanosti, nielen disponibilná, bola v júli na úrovni 8,4 % (od júna vyššia o 0,2 p.b.).

Od marca pribudlo približne 66,8 tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo odráža dopad pandémie. O prácu prišli ľudia hlavne v priemysle, službách a obchode. Dopad vidieť v oblastiach silne zasiahnutých reštrikciami a slabším dopytom kvôli pandémii a tiež často v takých pracovných pozíciach, pri ktorých práca z domu nie je možná.

V nadchádzajúcich mesiacoch sa dá očakávať nárast miery nezamestnanosti, aj keď skôr miernym tempom. September pravdepodobne prinesie nárast v prítoku absolventov, čo môže oproti letu navýšiť mieru nezamestnanosti.

Negatívny vplyv na trh práce zmierňujú štátne opatrenia na ochranu pracovných miest, závisí však od miery ich využitia. Zároveň bude dôležité sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia u zamestnávateľov po skončení poberania štátnej pomoci kvôli koronakríze.

Celkovo v tomto roku očakávame vyššiu mieru nezamestnanosti ako pred pandémiou, vyplývajúcu zo zhoršenej ekonomickej situácie u nás aj v EÚ.  Veľa bude závisieť od ekonomického oživenia u nás a v Európe a tiež od toho, nakoľko bola strata pracovných miest dočasná a bude môcť byť relatívne rýchlo znovu obnovená.