Na Slovensku vlani bolo viac ako 600- tisíc Slovákov, ktorí nikdy nevyužili internetové služby. Podiel ľudí vo veku 16 až 74 rokov, ktorí nikdy nepoužili internet, sa pritom medziročne len mierne znížil o jedno percento na 12 %. Dôvodom je nízke pokrytie internetom a nedostupnosť internetu z finančných dôvodov najmä v hladových dolinách na východe v juhu Slovenska. Podľa aktuálnych údajov Európskej komisie malo vlani 72 % domácností predplatený niektorý typ ponuky pevného internetu, čo je pod priemerom EÚ.

Počet domácností s pokrytím sieťami 4G (priemerné pokrytie) sa nachádza na úrovni 89 %, ale je stále pod priemerom EÚ predstavujúcim 96 %. „Slovensko má stále veľa ľudí, ktorí nikdy nevyužili internetové služby a nemajú žiadne digitálne zručnosti. Aktuálne zhruba dve tretiny Slovákov má základné digitálne vedomosti. Sem patrí okrem vyhľadávania informácií online pomocou vyhľadávača aj schopnosť komunikovať s ostatnými pomocou mobilného telefónu, emailu alebo chatu. Títo ľudia vedia takisto vytvoriť jednoduchý digitálny obsah ako texty, tabuľky, obrázky či zvukové súbory,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Európska komisia však upozorňuje aj na stupňujúce sa bezpečnostné hrozby na internete. V roku 2019 približne jeden z troch občanov EÚ vo veku 16 až 74 rokov eviduje incidenty súvisiace s bezpečnosťou pri používaní internetu na súkromné účely. Najčastejším bezpečnostným incidentom nahláseným bol phishing. Až štvrtina Európanov uviedla, že dostali podvodné správy mailom. Presmerovanie na falošné webové stránky vyžadujúce osobné informácie (pharming) bolo druhým najčastejšie hláseným bezpečnostným incidentom (12 % ľudí).

 

„Za vlaňajšok problém s bezpečnostnými hrozbami uvádza až štvrtina Slovákov, ktorí sú používateľmi internetu. Najčastejšie išlo o phishing, teda neoprávnené získavanie osobných údajov, hesiel či používateľských mien od používateľov. Ľudia sa pred týmito útokmi najčastejšie chránia tým, že sa nepripájajú cez verejné wifi a pravidelne si menia heslá či už v internetbankingu, alebo v mailových kontách či sociálnych sieťach,“ doplnila Buchláková.

Vlani používalo internet viac ako 80 % Slovákov. Napríklad elektronické bankovníctvo 66 % v porovnaní so 62 % v roku 2018. Slovensko zaznamenalo značný pokrok vo videohovoroch, pričom túto službu teraz využíva až 66 % ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 percentuálnych bodov. Záujem o online nákupy zostáva stabilný. Podiel používateľov internetu, ktorí predávajú online, klesol na 27 % a takisto klesol podiel používateľov internetu aktívnych na sociálnych sieťach. Len 72 % používateľov internetu číta správy online, v porovnaní so 77 % v roku 2017 a len 6 % používateľov absolvovalo kurz online, čo predstavuje jedno z najnižších skóre v EÚ.

„Za vlaňajšok problém s bezpečnostnými hrozbami uvádza až štvrtina Slovákov, ktorí sú používateľmi internetu. Najčastejšie išlo o phishing, teda neoprávnené získavanie osobných údajov, hesiel či používateľských mien od používateľov. Ľudia sa pred týmito útokmi najčastejšie chránia tým, že sa nepripájajú cez verejné wifi a pravidelne si menia heslá či už v internetbankingu, alebo v mailových kontách či sociálnych sieťach,“ doplnila Buchláková.

Vlani používalo internet viac ako 80 % Slovákov. Napríklad elektronické bankovníctvo 66 % v porovnaní so 62 % v roku 2018. Slovensko zaznamenalo značný pokrok vo videohovoroch, pričom túto službu teraz využíva až 66 % ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 percentuálnych bodov. Záujem o online nákupy zostáva stabilný. Podiel používateľov internetu, ktorí predávajú online, klesol na 27 % a takisto klesol podiel používateľov internetu aktívnych na sociálnych sieťach. Len 72 % používateľov internetu číta správy online, v porovnaní so 77 % v roku 2017 a len 6 % používateľov absolvovalo kurz online, čo predstavuje jedno z najnižších skóre v EÚ.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk