Najväčšia banka na Slovensku sa zapája do veľkej garančnej schémy s kapacitou 500 miliónov eur mesačne. Slovenská sporiteľňa podpísala zmluvy so Slovak Investment Holdingom a Eximbankou SR a vďaka garanciám pomôžu firmám na Slovensku, bez ohľadu na ich veľkosť, sa jednoduchšie dostať k novým finančným zdrojom. Podmienkou je, aby firmy neboli v problémoch ešte pred pandémiou nového koronavírusu. Úvery je možné získať s výhodnou úrokovou sadzbou, navyše, v prípade udržania pracovných miest je získanie štátnej záruky bez poplatku.

„Som rád, že po predchádzajúcich menších formách pomoci firmám sa realitou stáva aj veľká garančná schéma v spolupráci so SIH a Eximbankou. Verím, že vďaka nej sa firmy k novým finančným zdrojom dostanú naozaj rýchlo a jednoducho. Výhodou oproti existujúcej garančnej schéme je, že k peniazom sa dostanú všetky firmy, bez ohľadu na ich veľkosť. Záruka štátu je do výšky 90 % pri úveroch do 2 miliónov eur, pri vyšších je to 80 %. Navyše, okrem odkladu splátok na jeden rok je možne nastaviť splátkový kalendár progresívne tak, aby firme najlepšie vyhovoval z pohľadu predpokladanému cashflow po pandémii. Ďalšou výhodou je aj to, že pri udržaní zamestnanosti v nasledujúcich 12 mesiacoch bude odpustený poplatok za záruku. Naďalej platí, že garančná schéma je určená doteraz fungujúcim firmám, ktoré zasiahol Covid 19. Podpísané dohody so SIH a Eximbankou pre nové záruky považujem za dobrý nástroj ako preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobene pandémiou s cieľom podporiť zamestnanosť a finančnú kondíciu a likviditu firiem,“ povedal Norbert Hovančák, člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo.

Ako fungujú záruky

SIH antikorona záruka 2

Prostredníctvom SIH antikorona záruky 2 budú poskytované úvery mikropodnikom, malým a stredným podnikom a veľkým podnikom  s maximálnou výškou úveru 2 mil. eur, so splatnosťou 2 až 6 rokov, s odkladom splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov. Úrokové sadzby nepresiahnu pri mikropodnikoch výšku 3,9 % ročne a pri ostatných podnikoch 1,9 % ročne. Záruka bude kryť až 90 % výšky úveru.  Na úver bude aplikovaný poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb. O zapojenie sa do finančného nástroja môžu žiadať všetky finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery v SR. Bližšie informácie sú uvedené na webe SIH (www.sih.sk). SIH očakáva, že v najbližších týždňoch prejavia záujem ďalšie banky a prvé úvery budú poskytnuté v priebehu júla.

EXIMBANKA SR antikorona záruka

Vďaka programu antikorona záruka, ktorý poskytuje EXIMBANKA SR, budú  môcť podniky, ktorým kvôli pandémii chýba likvidita, získať úver z komerčných bánk za zvýhodnených podmienok. Výška úveru sa bude pohybovať od 2 do 20 miliónov €, splatnosť bude od 2 do 6 rokov, pričom sa bude poskytovať odklad splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov. Úroková sadzba nepresiahne 1,9 % ročne. Záruka bude kryť až 80 % výšky úveru. Na úver bude aplikovaný poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť.  Finančné prostriedky z úveru so štátnou zárukou je možné použiť na financovanie investičných a prevádzkových výdavkov, vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov podnikov, tiež na financovanie investícií do dlhodobého hmotného majetku, ktorých účelom je nahradiť alebo zachovať existujúci dlhodobý hmotný majetok podniku. Úver schvaľuje a poskytuje komerčná banka, nie je naň nárok a získať ho nemôžu podniky, ktoré z hľadiska pravidiel štátnej pomoci bolo možné považovať za „podnik v ťažkostiach“ už pred pandémiou.

Viac info: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/antikorona-zaruka.html?page_id=221920

Podpísanie zmluvy so SIH a EXIMBANKA SR