Mesačná miera nezamestnanosti meraná úradmi práce v máji vzrástla o 0,6 percentuálneho bodu na 7,2%, v súlade s očakávaniami. Mesačný prírastok bol minulý mesiac miernejší ako prudký nárast zaznamenaný v apríli. V porovnaní s aprílom sa v máji zvýšil počet registrovaných disponibilných nezamestnaných o 17,5 tisíc osôb. Od marca pribudlo približne 55 tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo odráža dopad pandémie.

O prácu prišli ľudia nielen v službách a obchode, ale aj v priemysle a nezamestnaných pribudlo naprieč regiónmi. Dopad vidieť v oblastiach silne zasiahnutých reštrikciami a slabším dopytom kvôli pandémii a tiež často v takých pracovných pozíciach, pri ktorých práca z domu nie je možná.

V nadchádzajúcich letných mesiacoch sa dá očakávať nárast miery nezamestnanosti, aj keď miernejším tempom ako v apríli. Negatívny vplyv na trh práce môžu zmierniť štátne opatrenia na ochranu pracovných miest, ale veľa závisí od miery a rýchlosti ich využitia.

Celková miera nezamestnanosti (nielen disponibilná) bola v máji na úrovni 7,96 % (od apríla nárast o 0,5 p.b.).

Celkovo v tomto roku očakávame vyššiu mieru nezamestnanosti ako pred pandémiou, vyplývajúcu zo zhoršenej ekonomickej situácie u nás aj v EÚ (v priemere 9,5 %, štvrťročná metodika zisťovania pracovných síl – nie disponibilné mesačné údaje).  Veľa bude závisieť od ekonomického oživenia u nás a v Európe a tiež od toho, nakoľko bola strata pracovných miest dočasná a bude môcť byť relatívne rýchlo znovu obnovená.

Bankový odvod sa dočkal transformácie

Bankám a vláde sa podarilo dohodnúť na vzájomne uspokojivom riešení bankového odvodu. Výsledná dohoda môže pomôcť v ekonomickom oživení a zároveň posilní stabilitu slovenského finančného sektora, ktorý bol doteraz neúmerne zaťažený špeciálnym odvodom. V druhej polovici roka už banky nebudú platiť povinný odvod, ktorý bol tento rok pôvodne nastavený vo výške 0,4 % z pasív (očistených o vlastné imanie). Ak by odvod zostal nezmenený, banky by tento rok zaplatili cez neho EUR 300 mil. (v druhom polroku EUR 150 mil.). Po novom sa bankový odvod oficiálne zníži na nulu s platnosťou od 1. júla a následne vláda do konca roka pripraví úplné zrušenie zákona o osobitnom odvode, ktoré bude platné od januára budúceho roka. Namiesto platenia odvodu sa banky výraznejšie angažujú v  rozbiehaní slovenskej ekonomiky po koronakríze. Z už vyzbieraných peňazí sa vezme EUR 1 mld., ktorá sa vloží do nového Rozvojového fondu Slovenska na podporu rôznych štátnych projektov (napríklad výstavba nemocníc, projekty kritickej infraštruktúry či výstavba nájomných bytov). Navyše, banky sa zaviazali, že ročne v období 2020-23  investujú EUR 0,5 mld. do úverov pre štátne projekty (hlavne na významné infraštruktúrne a rozvojové investičné projekty štátu) alebo ich investujú do slovenských štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok (hoci uprednostňované riešenie sú podľa možnosti skôr úvery na štátne projekty), a navyše investujú EUR 1 mld. pre úvery ľuďom a podnikom. K tomu má prispieť to, že banky v nasledujúcich rokoch obmedzia vyplácanie dividend – tie budú môcť byť najviac do výšky čistého zisku zníženého o 0,2 % výšky pasív relevantných pri výpočte bankového odvodu (približne EUR 150 mil.). Tieto peniaze banky použijú na posilnenie vlastných zdrojov, takže budú môcť navýšiť úverovanie. V rámci novej dohody sa tiež banky zaviazali, že sa nebudú súdiť o doteraz zaplatené peniaze v bankovom odvode.

Ďalšia úspešná aukcia ŠPP

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v pondelok predala štátne pokladničné poukážky v celkovej hodnote EUR 220 mil. Splatné sú v máji 2021 a priemerný alokovaný výnos dosiahol v aukcii úroveň -0,42 %. Dopyt značne prevyšoval akceptované množstvo, keďže záujem zo strany trhu bol na úrovni EUR 1,2 mld. (5,6-násobok alokovanej sumy). Suma, ktorú ARDAL v tomto roku na trhoch získal je už mierne cez EUR 11,7 mld. Aj keď časť financovania musí pokrývať splatné dlhopisy a štátne pokladničné poukážky (v apríli maturovalo EUR 3 mld. v štátnych dlhopisoch, pričom v lete a na jeseň budú maturovať niektoré štátne pokladničné poukážky), stále to pre ARDAL predstavuje dobrú pozíciu, keďže veľká časť tohtoročných finančných potrieb je už pokrytá.

Situácia na trhoch ostáva priaznivá, dokonca v reakcii na uvoľnenú menovú politiku ECB výnosy na našich štátnych dlhopisoch klesli. Opatrenia ECB, hlavne núdzový pandemický program nákupu aktív PEPP, prispievajú k stabilizácii výnosov a spreadov na štátnych dlhopisoch. Kroky centrálnej banky tak pomáhajú udržovať náklady spravovania dlhu a financovania na trhoch na dobrej úrovni, čo je vítaná správa pre vlády, ktoré čelia tento rok vyšším rozpočtovým deficitom.