Téma

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku meraná cez úrady práce (ÚPSVaR) sa v apríli zvýšila o 1,4 percentuálneho bodu na 6,6 %. Naposledy bola na takejto úrovni v lete 2017. Oproti marcu to predstavuje nárast o takmer 40-tisíc osôb, čo odráža dopad koronakrízy.

O prácu prišli ľudia nielen v službách a obchode, ale aj v priemysle a nezamestnaných pribudlo naprieč regiónmi. Dopad vidieť v oblastiach silne zasiahnutých reštrikciami a slabším dopytom kvôli pandémii a tiež často v takých pracovných pozíciach, pri ktorých práca z domu nie je možná.

V porovnaní s krízou spred 11 rokov je terajší nárast skokovitý, čo súvisí so špecifikom šoku, ktorý ho spôsobil. V ďalších mesiacoch (máj, jún) môžeme ešte očakávať nárast v miere nezamestnanosti, aj keď pravdepodobne sa tempo rastu ku koncu kvartálu zmierni. Dopad na to môžu mať štátne opatrenia zamerané na ochranu pracovných miest – dôležité však je, v akej veľkej miere budú využité.

V disponibilnej miere nezamestnanosti nie sú zachytení zamestnanci, ktorí išli na PN alebo OČR, alebo ktorí absolvujú prax či obecné alebo dobrovoľnícke práce. Celková miera nezamestnanosti, nielen tá disponibilná, bola v apríli na úrovni 7,4 % (oproti marcu vyššie o 1,2 percentuálneho bodu).

Celkovo v tomto roku očakávame vyššiu mieru nezamestnanosti ako pred pandémiou – rádovo v priemere blízko 9,5 %, vyplývajúcu zo zhoršenej ekonomickej situácie u nás aj v EÚ. Veľa bude závisieť od ekonomického oživenia u nás a v Európe a tiež od toho, nakoľko bola strata pracovných miest dočasná a bude môcť byť relatívne rýchlo znovu obnovená. Na úroveň pred pandémiou sa však miera nezamestnanosti pravdepodobne nedostane skôr ako o niekoľko rokov (4-5 rokov).

Rekordný záujem o ŠPP

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v pondelok predala štátne pokladničné poukážky v celkovej hodnote EUR 135 mil. Splatné sú v máji 2021 a priemerný alokovaný výnos dosiahol v aukcii úroveň -0,21 %. Dopyt značne prevyšoval akceptované množstvo, keďže záujem zo strany trhu bol skoro na úrovni EUR 1,9 mld. (takmer 14-násobok alokovanej sumy). Celková potreba financovania je v tomto roku kvôli pandémii COVID-19 vyššia ako pôvodne plánovaná, čo sa odzrkadľuje aj na vyššej aktivite ARDAL-u. Celková suma, ktorú ARDAL v tomto roku na trhoch získal je už EUR 10,6 mld. Aj keď časť financovania musí pokrývať splatné dlhopisy a štátne pokladničné poukážky (v apríli maturovalo EUR 3 mld. v štátnych dlhopisoch, pričom v lete a na jeseň budú maturovať niektoré štátne pokladničné poukážky), stále to pre ARDAL predstavuje dobrú pozíciu, keďže značná časť tohtoročných finančných potrieb už je pokrytá.

Situácia na trhoch ostáva aj pri miernom náraste výnosov priaznivá. Prispieva k tomu veľmi uvoľnená politika ECB, ktorá pomáha v stabilizácii výnosov a spreadov na štátnych dlhopisoch. Kroky centrálnej banky pomáhajú udržovať náklady spravovania dlhu a financovania na trhoch na prijateľnej úrovni. Pre vlády je to vítaná správa, keďže v reakcii na pandémiu majú tento rok viditeľne vyššie výdavky, nižšie príjmy, a preto celkovo hlbšie rozpočtové deficity.

Uvoľňovanie opatrení prinieslo iskierku nádeje do ekonomických očakávaní

Predstihové indikátory za eurozónu aj Nemecko ukazujú mierne zlepšenie výhľadu. Ukazovateľ sentimentu nemeckého podnikateľského prostredia Ifo v máji vzrástol o 5,3 bodu na 79,5. V apríli pritom tento index zaznamenal najnižšiu hodnotu vo svojej histórii. Aj keď v máji zostal pohľad spoločností na terajšiu situáciu negatívny, zlepšili sa ich očakávania do budúcnosti. Postupné zmiernenie niektorých opatrení zavedených kvôli pandémii nového koronavírusu prinášajú nádej do ďalších mesiacov, aj keď miera neistoty ostáva značná.

Nemecký ekonomický sentiment inštitútu ZEW, ktorý zachytáva očakávania ekonómov a investorov, sa v máji znovu posunul smerom nahor (o 22,8 bodu) a dosiahol 51 bodov. Podobne ako v prípade Ifo indexu vidí trh svetlo na konci tunela a postupné otváranie ekonomiky si vysvetľuje nádejne – od leta čaká viditeľné zlepšenia v ekonomike. Avšak zároveň stále hodnotí terajšiu situáciu veľmi pesimisticky – v máji dokonca mierne viac ako v apríli (pokles o 2 body na -93,5 bodu).

Májový index nákupných manažérov PMI sa v Nemecku zvýšil z rekordného minima 17,4 bodu na 31,4. Zlepšenie bolo vidieť v sektore služieb aj v priemysle, avšak naďalej jednotlivé sektory ako aj hlavný PMI zostávajú hlboko pod hladinou 50 bodov, ktorá naznačuje stagnáciu ekonomickej aktivity. PMI tak ukazuje na kontrakciu, čiže pokles ekonomickej aktivity.

V prípade eurozóny sa PMI v máji taktiež zdvihol z historického dna 13,6 bodu na 30,5. Vývoj v službách a priemysle bol podobný ako v Nemecku a aj po zlepšení stále poukazuje na pokles aktivity v týchto sektoroch, ako aj celkovo v ekonomike.

Značné vypnutie ekonomiky zasiahlo najprv a vo väčšej miere služby ako priemysel, keďže služby sú úzko spojené s mobilitou obyvateľstva a reagovali v podstate okamžite. V porovnaní s rokom 2009 si tak služby a priemysel vymenili poradie, keďže pred 11 rokmi klesal najprv priemysel a služby sa pridali neskôr.

V takýchto číslach je jasne vidieť očakávanú recesiu v Nemecku aj eurozóne. Otázkou však zostáva jej presný rozsah a hlavne rýchlosť uzdravenia. Nemecko už potvrdilo svoj rýchly odhad za prvý kvartál tohto roka, podľa ktorého ich ekonomika klesla o 2,2 % oproti predchádzajúcemu kvartálu a vzhľadom na mierny medzikvartálny pokles aj koncom minulého roka sa krajina už oficiálne nachádza v technickej recesii.

Nemecká vláda očakáva najhoršiu recesiu od vojny a tento rok by podľa ich odhadov mohol HDP najväčšej európskej ekonomiky klesnúť o 6,3 %. Berlín na koronakrízu reaguje rázne a vo veľkom – k už schválenému balíku EUR 750 mld. (približne 22 % minuloročného nemeckého HDP) chystá ďalšie opatrenia, ktoré by mohli byť predstavené už budúci týždeň.