Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 predstavuje obrovský zásah nielen do bežného života, ale aj do nákupného správania spotrebiteľov. Ako ukazujú dáta za platby klientov Slovenskej sporiteľne, ľudia vo veľkom prestali navštevovať obchody a nákupy sa presunuli do e-shopov. Prevádzky, ktoré museli byť zatvorené a nemôžu poskytovať svoje služby alebo tovar cez internet sú, žiaľ, veľmi silne a prudko zasiahnuté opatreniami v boji s nákazou.

Postupné zavádzanie opatrení, ktoré vláda prijímala v boji proti šíreniu vírusu, sa na ekonomike začali odrážať už v prvej polovici marca, keď sme v druhý marcový týždeň (8. – 14. marec) zaznamenali skokový nárast v nákupoch potravín. V druhej polovici mesiaca však začali objemy nákupov v kamenných predajniach potravín jemne klesať, prudší nárast však zaznamenávala donáška potravín (3,5-násobok minuloročných nákupov). Tá však stále tvorila len zlomok celkových tržieb oproti tržbám v obchodoch. Podobnú situáciu máme aj pri reštauráciách a kaviarňach, kde obrovský výpadok príjmov (80 %-ný pokles oproti roku 2019) len jemne zotierajú trojnásobné tržby z donášky.

Silný medziročný nárast sme zaznamenali aj pri nákupoch v oblasti zdravia a starostlivosti, kam zaraďujeme napríklad drogérie či lekárne. V druhej polovici marca 2020 boli výdavky o 40 % vyššie než v rovnakom období minulého roka. Za zmienku stojí prudký skok v druhom marcovom týždni, kedy  výdavky vzrástli o 50 % oproti predchádzajúcemu týždňu.

Už v treťom marcovom týždni však ostali obchody zatvorené, čím sa nákupy presunuli do online priestoru ešte výraznejšie. Ľudia začali zároveň nakupovať online čoraz viac potrieb do domácností, kam zaraďujeme napríklad farby, laky, železiarstva, nábytky a pod.  Do konca marca cez internetové obchody Slováci minuli takmer trojnásobok výdavkov v tejto oblasti než v roku 2019, čo však nepokrylo takmer 90 %-ný pokles pri platbách v obchodoch.

V druhej polovici marca sme videli razantné prepady v oblasti cestovného ruchu. Slováci zaplatili za tieto služby (hotely, reštaurácie, letenky, rezervácie,...) až o takmer 90 % menej než v rovnakom období minulého roka (akýmkoľvek bezhotovostným spôsobom).

Najvýraznejší prepad však zaznamenal nákup oblečenia v kamenných predajniachMedziročne sa prepadol o takmer celých 100 %. V tomto prípade je výpadok mierne kompenzovaný nárastom nákupov cez online obchody, avšak stále zaznamenávame stratu tržieb v miliónoch eur týždenne oproti úrovniam z predchádzajúceho roka.

Veľmi podobnú situáciu vidíme aj pri elektronike, kde pozorujeme 85 %-ný prepad objemu nákupov v druhej polovici marca a zároveň nárast online obchodu o 105 %. Berúc do úvahy veľkosť nákupov je celkový prepad tržieb teda asi 56 %.

Negatívnu bilanciu zažíva aj verejná doprava, kde sme v druhej polovici marca zaznamenali medziročné poklesy asi o 80 % v týždenných platbách. Istá skupina ľudí však naďalej verejnú dopravu využívať musí, a teda určitá úroveň príjmov ostane. Horšiu situáciu zažívajú taxi služby, ktorých jedinou cestou zachránenia tržieb je momentálne napríklad rozvoz jedla či zdravotníckych potrieb.

Práca z domu či menej cestovania tlačia smerom nadol aj nákupy na čerpacích staniciach. V medziročnom porovnaní zaznamenávame len veľmi jemný pokles počtu platieb, avšak razantnejší pokles objemu. Pravdepodobnou príčinou budú nízke ceny pohonných hmôt, ktoré sme zaznamenávali v posledné dni. Nižšie ceny za pohonné hmoty sa odvíjajú od globálne veľmi nízkej ceny ropy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a sú ovplyvnené aj  politikou Saudskej Arábie, ktorá navýšila svoju produkciu a stlačila ceny nadol.

Vzhľadom na pretrvávajúci vývoj, ktorý má veľký vplyv na slovenskú ekonomiku, budeme posilňovanie online nákupov pozorovať aj v apríli. Prijímané vládne opatrenia čiastočne vykryjú razantnú stratu tržieb, čo je však len nevyhnutné minimum na prežitie a obchodníci musia čoraz viac premýšľať nad presunom svojho biznisu do online priestoru či poskytovaním nových služieb.