Podľa jarnej notifikácie Eurostatu sa náš schodok verejných financií vlani zvýšil o 0,25 percentuálneho bodu na 1,3 % HDP, čím mierne prekročil naše očakávanie (1,1 %). Plán vyrovnaného rozpočtu sa tak v roku 2019 nepodarilo splniť.

Verejný dlh minulý rok klesol o 1,4 percentuálneho bodu na 48 % HDP, čím sa priblížil dolnej hranici dlhovej brzdy a vyhol sa sankčným pásmam. Naďalej zostal viditeľne pod maastrichtským kritériom 60 % HDP a výrazne pod priemerom eurozóny (84,1 % HDP).

Napriek stále dobrým hospodárskym podmienkam – rast ekonomiky, rekordne nízka miera nezamestnanosti – nebola vlani dosiahnutá fiškálna konsolidácia. Vyššie výdavky neboli úmerne pokryté zvýšenými príjmami rozpočtu. Odchýlka rozpočtu oproti pôvodnému plánu bola 1,3 percentuálneho bodu, čo je viditeľne viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Už predtým, ako COVID-19 zasiahol svetové ekonomiky, sme očakávali tohtoročný deficit na vyššej ako pôvodne plánovanej úrovni 0,5 % HDP. Celkovo pri výpadku na strane príjmov a pri zvýšených výdavkoch (dávky v nezamestnanosti, sociálne opatrenia a ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky) môžeme očakávať deficit verejných financií viditeľne nad 3 % HDP v tomto roku – náš odhad je zatiaľ v blízkosti 8,5 % HDP.

Táto zmena je však dočasná a práve v nepriaznivej situácii sa má použiť fiškálna politika na stabilizáciu ekonomiky. Pakt stability a rastu berie do úvahy negatívny vývoj ekonomík a udalosti mimo vplyvu členských štátov a dočasne vyšší deficit a dlh tak nie sú problémom. Samozrejme, pri návrate do lepších ekonomických časov sa bude musieť obnoviť konsolidácia verejných financií smerom k ich strednodobému cieľu.

Vlani dosiahla eurozóna priemerný fiškálny deficit 0,6 % HDP, čo predstavuje zhoršenie o 0,1 p.b. Minulý rok mali dve krajiny EÚ deficit vyšší ako alebo na úrovni 3 % HDP: Rumunsko (-4,3 %) a Francúzsko (-3 %) – čím by v ich prípade podľa kritérií Paktu stability a rastu mohla Európska komisia zvážiť spustenie Procedúry nadmerného deficitu. Fiškálny prebytok zaznamenalo vlani 16 z 27 členských krajín EÚ.