Za prvých desať dní od účinnosti novej legislatívy zaznamenala Slovenská sporiteľňa, ktorá poskytuje najviac úverov na bývanie a spotrebných úverov na Slovensku, tisícky žiadostí o odklad splátok úveru. Takmer tri štvrtiny si vybrali maximálnu dĺžku odkladu na 9 mesiacov. Banka naďalej upozorňuje klientov, aby si odklad splátok zvážili a požiadali oň až keď to bude nevyhnutné, a na toľko mesiacov, koľko reálne potrebujú. Zákon tzv. LEX KORONA je účinný od 9. apríla a vďaka nemu môžu všetci Slováci zasiahnutí pandémiou koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov.

„Predpokladáme, že aktuálne čísla odzrkadľujú predovšetkým to, že sa nám podarilo veľmi rýchlo vyvinúť veľmi jednoduchý digitálny proces, ako požiadať o odklad splátky. Znamená to, že klienti nemusia kvôli odkladu splátok nikam chodiť a následne dlho čakať, kým ich žiadosť vybavíme. Aktuálne možnosť požiadať o odklad splátok cez Georgea využilo takmer 90 % ľudí, ktorí mali záujem o odklad splátky. Zvyšná desatina požiadala o odklad prostredníctvom ostatných komunikačných kanálov banky, teda predovšetkým v pobočke, cez call centrum, prípadne listom. Zákonné podmienky žiadosti nesplnilo iba 5 % ľudí z celkového počtu doterajších žiadostí,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Viac odkladáme spotrebáky, najčastejšie na 9 mesiacov

V praxi to funguje tak, že za každý úver musí klient podať samostatnú žiadosť. Väčší záujem o odklad splátok Slovenská sporiteľňa eviduje v prípade spotrebných úverov ako hypoték, a to v pomere 58 % : 42 % žiadostí. Slováci v najväčšej miere využívajú odklad splátok až na 9 mesiacov, platí to až pri 72 % žiadostí. O odklad na 6 mesiacov prišlo 15 % žiadostí. Naopak, Slováci sa aktuálne najmenej zaujímajú o kratšie odklady splátok, len pre ilustráciu – na 3 mesiace eviduje banka len 4 % všetkých žiadostí.

K dnešnému dňu Slovenská sporiteľňa už schválila odklad splátok drvivej väčšine klientov, ktorých o tom informovala prostredníctvom správy do Georgea a e-mailom. Tým, čo email nemajú, a o odklad požiadali v pobočke či cez call centrum, poslala informačný list.

 

Odklad splátok nie je zadarmo

„Aj napriek jednoduchým podmienkam a dostupnému procesu ľuďom odporúčame, aby si vždy zvážili, či odklad splátok potrebujú. Úver sa totiž počas odkladu splátok naďalej úročí, preto by oň mali žiadať iba v nevyhnutnom prípade. Súčasne odporúčame, aby aj dĺžku odkladu prispôsobili svojej situácii.“ vysvetľuje Cesnaková.  V prípade hypotéky, pri ktorej klientovi zostáva splatiť 50 tisíc eur počas nasledujúcich desiatich rokov, s aktuálnou úrokovou sadzbou 1,29 % ročne, je súčasná mesačná splátka 444 eur. Po odklade na 9 mesiacov sa navýši mesačné splátka o 4.30 eur a celkovo sa úver predraží o 516 eur. Pri spotrebnom úvere s úrokovou sadzbou 6,9 %, kde klientovi ešte zostáva počas najbližších troch rokov splatiť 6 tisíc eur, je aktuálna splátka 185 eur. Po deväťmesačnom odklade sa splátka zvýši o 9.60 eur a celkovo sa úver predraží o 345 eur.