Na Slovensku sú po prípadnej strate zamestnania následnou chudobou najohrozenejšie slobodné ženy a matky, prípadne otcovia, ktorí sú na starostlivosť o dieťa sami. Práve slobodné matky či otcovia častokrát s ťažkosťami zvládajú finančne utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré je z pohľadu financií najnáročnejšie. Naopak najlepšie v tomto prípade zvládajú nečakané finančné výdavky rodiny, kde sú rodičia s dvoma deťmi. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku až polovica z približne 168-tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi, ohrozená chudobou. Celkovo je chudobou na Slovensku ohrozených 16 percent ľudí, čo predstavuje 872- tisíc Slovákov.

„V prípade tzv. úplnej rodiny, teda dvoch rodičov s nezaopatreným dieťaťom či deťmi, je ohrozených chudobou necelých 18 percent rodín. Súvisí to s vyššími mesačnými príjmami rodiny. Ak vypadne príjem slobodnej matke či otcovi, častokrát nemá možnosť siahať po úsporách, nakoľko táto skupina ľudí si ich tvorí veľmi ťažko. Zároveň mnoho slobodných rodičov pracuje na skrátené, resp. polovičné úväzky,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Ak majú slobodní rodičia žijúci s nezaopatreným dieťaťom sporiaci účet, v priemere majú zo všetkých skupín najmenšiu nasporenú sumu. V priemere ide o 1,3-tisíc eur.  V pásme ohrozenia rizikom chudoby sa nachádzajú domácnosti jednotlivca s mesačným príjmom nižším ako 373 eur. Hranica rizika pre úplné domácnosti s dvoma deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) je na úrovni zhruba 780 eur na mesiac.

„Chudobou sú ohrozené najmä matky, ktoré samé vychovávajú dieťa alebo deti. Slobodných otcov z celkového počtu takýchto rodičov je na Slovensku zhruba len 11 percent. Matky s týmto typom záväzkov majú na pracovnom trhu aj nižšie mzdy ako muži, v priemere zhruba o pätinu, častokrát aj na rovnakej pracovnej pozícii. Väčšinou pracujú v gastropriemysle, školstve či zdravotníctve,“ doplnila Buchláková. Dôvodom skrátených pracovných úväzkov a nižších miezd je starostlivosť o rodinu a materstvo, ktoré ukrajuje ženám z počtu odpracovaných hodín. Tretina žien obetuje kariéru kvôli rodine, u mužov je to len na úrovni štyroch percent.

Zamestnanosť matiek samoživiteliek je vyššia ako žien, ktoré fungujú v manželskom alebo partnerskom zväzku v jednej domácnosti. Kým podľa Eurostatu bolo v roku 2018 na Slovensku takmer 80 % zamestnaných slobodných matiek, žien, ktoré majú dieťa/deti a žijú s partnerom, boli zamestnané dve tretiny.

V únii je až 47 % slobodných rodičov ohrozených chudobou, a zhruba pätina úplných rodín, ktoré tvorí pár s dieťaťom či deťmi. V celej EÚ je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 109,2 milióna ľudí. Ku krajinám s nadpriemerným podielom obyvateľov zasiahnutých chudobou patria napríklad Chorvátsko, Španielsko, Taliansko, Írsko alebo Pobaltské krajiny.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk