Slovenskí dôchodcovia minú ročne niečo vyše 1 000 eur na potraviny. V priemere najviac peňazí im zhltne nákup mäsa, pekárenských a mliečnych výrobkov. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR si penzista dopraje ročne ovocie a zeleninu za 170 eur ročne. Ročné spotrebné výdavky domácnosti dôchodcov sú na úrovni 3 760 eur.

„Stále však platí, že najviac nielen dôchodcom ale v priemere slovenským domácnostiam zhltne z rodinného rozpočtu bývanie. V rámci spotrebného koša tvoria výdavky na bývanie, vodu, elektrinu či plyn takmer štvrtinu. Dôchodcovia minú ročne na bývanie 987 eur, čo je najviac zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva. Na potraviny a nealkoholické nápoje dávame 18 percent. zo všetkých mesačných výdavkov, treťou najnákladnejšou položkou je rekreácia a kultúra, ktorá zhltne 10 percent. Najmenej nám mesačne zhltne vzdelávanie, a to necelé dve percentá,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Výdavky na potraviny rástli za posledných desať rokov vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Trenčianskom (o 22,9 %) a Banskobystrickom (o 20,2 %). To, čo si dôchodcovia „doprajú“ v prípade potravín, okresávajú pri iných položkách. V porovnaní s ostatnými skupinami obyvateľstva minú podstatne menej na tovary strednodobej a dlhodobej spotreby, t. j. nákup spotrebičov alebo oblečenia.

„Ročné hrubé peňažné príjmy dôchodcu predstavujú sumu 5 368 eur, výdavky na úrovni 4 145 eur. Nie je prekvapením, že veľkú časť z rozpočtu dôchodcu ide na lieky a zdravotnú starostlivosť, ročne na úrovni vyše 330 eur. Suma zahŕňa výdavky na lieky, resp. doplatky na ne či zdravotnícke pomôcky, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa,“ doplnila Buchláková.

Počet dôchodcov pritom v súvislosti so starnutím populácie pribúda. Najviac dôchodcov pribudlo za posledných desať rokov v Bratislavskom (o 13,5 %), najmenej v Banskobystrickom kraji (o 4,8 %). Priemerná výška dôchodkov vzrástla o 28,1 %. Najrýchlejšie rástla v Bratislavskom (o 32,3 %), najpomalšie v Prešovskom kraji (o 25,4 %). Aktuálna výška starobného dôchodku je podľa údajov Sociálnej poisťovne na úrovni 481,79 eur. Najviac invalidných dôchodkov sa vypláca v Prešovskom kraji, ich podiel na celkovom počte vyplácaných dôchodkov v kraji tvorí 17,6 %. Najmenej invalidných dôchodkov je vyplácaných v Bratislavskom kraji a predstavujú 10,1 % z vyplácaných dôchodkov kraja.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk