Tretina Slovákov považuje šetrenie za mimoriadne dôležité, najmä v súčasnej dobe. Podľa aktuálneho prieskumu Slovenskej sporiteľne sa obávajú ďalšieho vývoja v ekonomike, čo môže neskôr okresať ich príjmy. Šetrenie nepovažujú za potrebné len 3 percentá opýtaných.

„Najlepší čas kedy začať, je čím skôr, resp. hneď teraz. Každoročne je dobré prehodnotiť sporenie a navýšiť ho minimálne o výšku inflácie, v prípade sporenia na bývanie o výšku nárastu cien nehnuteľností. Napríklad v poslednom roku rástli ceny nehnuteľností o približne 7,5 percenta, ak dnes sporíte 100 eur budúci rok by ste mali aspoň 107 eur,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Sporiť je potrebné na začiatku mesiaca – ideálne trvalým príkazom. V prípade kúpy nehnuteľnosti je dobré si stanoviť časový horizont v ktorom si ju chcete kúpiť.  Ak je horizont pre kúpu nehnuteľnosti krátky (3 až 5 rokov), je dobré ukladať peniaze bezpečne do sporenia, prípadne sporenie kombinovať s konzervatívnejšími pravidelnými investíciami. Pri dlhých horizontoch (napríklad bývanie pre deti) je dobré zvážiť pravidelné investovanie do dynamickejších produktov – napríklad akciové zmiešané fondy, ktoré majú v dlhodobom horizonte potenciál pre vyššie zhodnotenie. Okrem samotného sporenia na bývanie je dobré si sporiť aj na rezervu, kvôli neočakávaným výdavkom. Celkové sporenie by malo predstavovať aspoň 10 % príjmu.

Mnohí Slováci myslia čoraz viac aj na šetrenie na dôchodok. Vo veku 20 až 35 rokov vo všeobecnosti platí, že čím skôr začneme riešiť náš budúci dôchodok, tým je to pre nás výhodnejšie. Mladý človek má na výber z viacerých možností. Druhý pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch na rozdiel od I. piliera, kde žiadne zhodnotenie neexistuje. Prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sú vlastníctvom klienta, a teda v prípade jeho úmrtia sú vyplatené pozostalým (oprávneným osobám). Ďalšie výhody II. piliera spočívajú v možnosti výbere investičnej stratégie, výbere samotnej DSSky, človek má prehľad o nasporených prostriedkoch. II. pilier je možné uzavrieť si len do 35. roku života.

„Tretí pilier je ďalšia možnosť ako sa zabezpečiť na dôchodok. V prípade, že sa chceme zabezpečiť na starobu a súčasne chceme mať finančnú istotu pre prípad neočakávaných životných situácií, akými sú napríklad úraz alebo choroba, odporúčam životné poistenie,“ doplnila Buchláková. Tento produkt je alternatívou dlhodobého zhodnocovania (či už prostredníctvom garantovanej technickej úrokovej mieri resp. v investičných fondoch) a spája v sebe sporenie na dôchodok a krytie rizík.

Ak máte 35 až 50 rokov, tretí pilier ako aj životné poistenie sú možnosti, ktoré môžeme v danom vekovom rozmedzí využiť.  III. pilier ponúka možnosť uplatnenia daňovej úľavy, okrem toho veľa zamestnávateľov v dnešnej dobe prispieva svojim zamestnancom do tretieho piliera.

Ľudia nad 50 rokov, rovnako ako ľudia v produktívnom veku, si môžu sporiť na dôchodok vo forme III. piliera alebo životného poistenia. Je však potrebné mať na pamäti, že pri 50-ročnom a staršom človeku je doba sporenia a investovania, teda zhodnocovania úspor, podstatne kratšia. Vyplatené prostriedky na dôchodku budú zrejme nižšie. Taktiež je vhodné sa v každom veku chrániť pre prípad neočakávaných životných situácií vo forme poistenia.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk