Téma 1 – sentiment v Nemecku a eurozóne

Nemecký ekonomický sentiment inštitútu ZEW, ktorý zachytáva očakávania ekonómov a investorov, nezopakoval rast z januára a klesol o 18 bodov na 8,7 bodu. Nachádza sa tak tesne pod svojou decembrovou úrovňou – pritom ešte minulý mesiac prekvapivo vzrástol na najvyššiu úroveň od júla 2015. Hodnotenie terajšej ekonomickej situácie sa taktiež zhoršilo (o 6,2 bodu) na -15,7.

Ku zhoršeniu sentimentu prispievajú obavy spojené so šírením nového koronavírusu v Číne a po svete, a jeho dopadmi na globálny hospodársky rast. Okrem toho, záver minulého roka bol pre nemeckú ekonomiku mierne horší ako sa pôvodne predpokladalo, čo ovplyvnilo výhľad na začiatok tohto roka.

Menej pesimistický pohľad ponúka index nákupných manažérov PMI, ktorý podľa prvotného odhadu vo februári klesol o 0,1 bodu na 51,1, čo predstavuje 2-mesačné minimum. Index sa nachádza nad hranicou expanzie (50 bodov), čo poukazuje na to, že aktivita v nemeckom hospodárstve je v rovine rastu. PMI v priemysle pokračoval v priaznivom trende a zvýšil sa na 47,8 (13-mesačné maximum). Stále je síce pod úrovňou 50 bodov, takže slabosť aktivity v tomto sektore pretrváva, ale posun smerom nahor naznačuje zlepšenie vyhliadok nemeckého priemyslu do budúcnosti. Na druhej strane, PMI v službách sa vo februári znížilo na 53,3 (2-mesačné minimum).

Ukazovateľ sentimentu nemeckého podnikateľského prostredia Ifo vo februári jemne vzrástol (o 0,1 bodu) na 96,1. Aj keď spoločnosti hodnotili terajšiu situáciu horšie ako predtým, ich očakávania na najbližších šesť mesiacov sa mierne zlepšili. Spoločnosti zatiaľ neboli ovplyvnené koronavírusom a s tým spojenými obmedzeniami. Je to však skôr opatrný optimizmus. 

Rast eurozóny zatiaľ ostáva odolný voči rizikám zo zahraničia, aspoň podľa rýchleho odhadu PMI za február. Oproti januáru sa jeho úroveň jemne zvýšila (o 0,3 bodu) na 51,6 bodu, čo je 6-mesačné maximum. Podobne ako v prípade Nemecka sa index PMI zlepšil v priemysle (na 12-mesačné maximum 49,1 bodu), aj keď naďalej sa nachádza tesne pod hranicou 50 bodov a teda v kontrakcii. V sektore služieb bolo PMI mierne vyššie ako začiatkom roka, v rovine rastu na úrovni 52,8 bodu.

Naši kolegovia z Erste Group Research nedávno vzhľadom na zahraničné riziká (vrátane koronavírusu) mierne znížili odhad rastu eurozóny z 1,2 % na 1 % v tomto roku.

Rast Nemecka by sa podľa viacerých odhadov mohol tento rok zrýchliť na 1 - 1,1 %, čo je takmer dvojnásobok oproti vlaňajšiemu tempu 0,6 %. Avšak k nedoriešeným rizikám (zahraničnoobchodné vzťahy, Brexit po roku 2020) sa v posledných týždňoch pridáva dopad koronavírusu na globálnu ekonomiku a tak môžu byť aktualizované odhady opatrnejšie.

Téma 2 – Koronavírus update

Koronavírus naďalej znepokojuje nielen ľudí, ale aj globálne finančné trhy. Počet nakazených je momentálne viac ako 78,8 tisíc, pričom väčšina z nich (skoro 98 %) je v samotnej Číne, odkiaľ sa nákaza rozšírila. Zo zatiaľ zverejnených čísel počtu nakazených vyplýva úmrtnosť v blízkosti 3 %. Podľa dát čínskeho Centra pre kontrolu chorôb (CDC) je však vidieť veľké rozdiely v úmrtnosti podľa veku. Pre vekové kategórie od 10 do 40 rokov je to iba 0,2 % a s pribúdajúcim vekom sa postupne zvyšuje (cez 1,3 % v 50-59  až po 8 % v kategórii 70-79 rokov). Najvyššia úmrtnosť, skoro 15 %, je v prípade pacientov nad 80 rokov. Zaujímavé je, že vyššia býva u mužov ako u žien. Miera úmrtnosti sa zhoršuje pri súbehu s inými ochoreniami – hlavne čo sa týka srdcovo-cievnych chorôb, cukrovky, vysokého tlaku, rakoviny či chronických ochorení dýchacích ciest. Je však potrebné zdôrazniť, že počas prebiehajúcej epidémie sú to len hrubé odhady, ktoré sa (po skončení vlny epidémie) môžu od skutočnosti viditeľne líšiť.

Pracovníci z niektorých kancelárií a tovární v Číne sa začínajú vracať do práce, ale plná prevádzka v krajine ešte zďaleka nebola obnovená. V rámci čínskej ekonomiky spôsobuje vírus výpadky nielen v priemysle, ale aj v službách – najmä v cestovaní a v sektore reštaurácií a hotelov. Zatiaľ čo v Číne sa spomaľuje prírastok nových nakazených, v Iráne, Južnej Kórei aj Taliansku vidieť znepokojivé šírenie nákazy –  u južného člena eurozóny prekročil počet nakazených za niekoľko dní 200 a talianska vláda zaviedla prísne bezpečné opatrenia, hlavne na severe krajiny.

Okrem samotného spomalenia čínskej ekonomiky, ktoré uvidíme v tomto štvrťroku, brzdí nákaza aj subdodávky z Číny do iných krajín a cestovný ruch vo viacerých krajinách. Celkový dopad na domácu ako aj globálnu ekonomiku je však zatiaľ nejasný a bude závisieť od šírenia nákazy a dĺžky reštriktívnych opatrení. Vzhľadom na to, že Čína je najväčší dovozca ropy (importuje asi 14 mil. barelov denne), pokles jej dopytu po rope znížil cenu ropy a drží ju na nižších úrovniach. Investori sa tiež uchyľujú od rizikovejších aktív smerom k tzv. bezpečným prístavom ako sú zlato čí bezpečné štátne dlhopisy (napr. nemecké, či americké). Akciové trhy na vývoj reagujú poklesom.

Mezinárodný menový fond znížil svoj odhad rastu čínskej ekonomiky kvôli koronavírusu o 0,4 percentuálneho bodu na 5,6 %. Pre globálnu ekonomiku vidí MMF rast nižšie o 0,1 percentuálneho bodu (z ich januárového odhadu 3,3 %). Je to pri predpoklade, že sa čínska ekonomika v druhom štvrťroku vráti k normálu. Dlhšie a rozšírenejšie trvanie epidémie by  malo negatívnejší dopad nielen na Čínu ale vzhľadom na globálne hodnotové reťazce a prepojenia cez zahraničný obchod aj na svetové hospodárstvo. Krajiny môžu aktívnou fiškálnou a menovou politikou zjemňovať dopad na ich ekonomiky, čo napríklad Čína aj plánuje.