Silné oživenie slovenskej ekonomiky v treťom štvrťroku bolo potvrdené. Ekonomika oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla o 11,6 % (jemná úprava oproti rýchlemu odhadu o -0,1 percentuálneho bodu) a medziročný pokles sa výrazne zmiernil na -2,4 %. Oživenie prišlo po prudkom prepade v druhom kvartáli, ktorý bol silne zasiahnutý pandémiou COVID-19 a zaznamenal medziročný pokles hospodárskej aktivity o 12,1 % (-8,3 % medzikvartálne).

Hlavnými motormi HDP v treťom štvrťroku boli čistý export a spotreba domácností. Export sa zotavil a medziročne vzrástol o 0,7 % (v porovnaní s prudkým prepadom o 26 % r/r v 2Q20), zatiaľ čo dovoz zaznamenal menej výrazné oživenie a bol o 0,6 % pod úrovňou rovnakého kvartálu z minulého roka. Spotreba domácností sa vrátili k pozitívnemu tempu rastu a medziročne sa zvýšila o 1 %. Zmiernenie obmedzení a letná dovolenková sezóna pomohli v treťom štvrťroku dosiahnuť viditeľné zlepšenie ekonomickej aktivity, najmä v priemysle, čistom zahraničnom obchode a spotrebe domácností. Zvýšená neistota však ponechala investičnú aktivitu potlačenú, čo bolo vidieť na medziročnom poklese hrubých fixných investícií o 8,2 %. Vládna spotreba klesla iba mierne, medziročne o 0,3 %.

Trh práce nezostal nepoškodený, negatívny dopad však zmiernili štátne opatrenia zamerané na ochranu zamestnanosti. Zamestnanosť (podľa Výberového zisťovania) medziročne klesla o 2,2 % (-0,1 % oproti druhému kvartálu), miernejšie ako v druhom štvrťroku. Negatívny dopad bol najvýraznejší v sektore služieb, najmä v ubytovacích a reštauračných zariadeniach. Miera nezamestnanosti sa v súlade s očakávaniami zvýšila na 7,2 %, čím dosiahla hodnotu naposledy videnú v prvom kvartáli 2018. V porovnaní s júnom tohto roka bola miera nezamestnanosti vyššia o 0,6 p.b. a medziročne bola o 1,3 p.b. vyššia.

Rast miezd prekvapil silnejším tempom, keď nominálne mzdy medziročne vzrástli o 4,2 % a reálne mzdy boli medziročne vyššie o 2,7 %. To je v ostrom kontraste s vývojom druhého kvartálu, kedy mzdy zaznamenali negatívny rast v dôsledku vtedajších opatrení (PN, OČR, pokles počtu odpracovaných hodín). Do značnej miery k silnému rastu miezd v treťom kvartáli prispel verejný sektor (celkovo zvýšenie platových taríf zamestnancov vychádzalo z kolektívnych zmlúv na roky 2019 a 2020).

Silný rast v treťom štvrťroku a odolnosť trhu práce sú dobrou správou a môžu do istej miery kompenzovať slabší koniec roka. Oživenie v poslednom kvartáli roka totiž tlmia reštriktívne opatrenia spojené s rastúcim počtom infekcií. Obmedzenia by sa mali primárne dotknúť sektoru služieb počas zimy 2020/21. Priemysel by mal pokračovať v relatívne dobrom vývoji, keďže zostáva naďalej v podstate nedotknutý európskymi obmedzeniami a stabilné ekonomické podmienky vo východnej Ázii poskytujú pomocnú ruku zahraničnému dopytu.

Náš odhad vývoja HDP v tomto roku je na úrovni -6,2 %, keďže silné oživenie tretieho kvartálu pravdepodobne zmierni celoročný prepad rastu. Trvalé zlepšenie situácie prinesie až plošne aplikovaná a efektívna vakcína, do jej príchodu môžeme predpokladať aspoň čiastočné reštrikcie, ktorých intenzita bude závisieť od epidemiologického vývoja na Slovensku, ale aj v zahraničí. Realisticky sa ukazuje predpoklad na dostupnú vakcínu v priebehu roka 2021. Nedávno zverejnené výstupy z klinických štúdií dávajú dôvod na optimizmus. Budúci rok očakávame návrat k rastu HDP tempom 6 %, s viditeľným oživením hlavne od jari 2021.