Posielame Vám krátku správu o potenciálnom návrate ekonomiky do normálu a úlohe vakcíny v tomto procese. Je to prvá časť dvojdielnej minisérie o vakcínach a ekonomickom výhľade.

Ekonomika je silne zasiahnutá pandémiou COVID-19. Na dosiahnutie normálneho stavu je potrebná buď účinná vakcína alebo premorenie obyvateľstva. Viaceré vakcíny sú v pokročilom štádiu prípravy, niektorými sa už aj začína očkovať a tak sa prvá cesta zdá byť v tejto chvíli jednoduchšia, rýchlejšia a menej bolestná. Pri zohľadnení viacerých faktorov preto očakávame výraznejšie ekonomické oživenie hlavne od jari 2021.

Slovensko nenakupuje vakcíny samo. Ako malá krajina by sme sa k nim sami asi dostali oveľa neskôr, avšak vakcíny obstaráva celá EÚ spoločne pre všetky členské štáty a Slovensko dostane vakcínu spoločne so zvyškom EÚ. Keďže EÚ vopred nevedela, ktoré vakcíny budú úspešné, nakúpila alebo dohodla si opciu na väčší počet dávok ako je potrebné pre jej 445 miliónov obyvateľov. Doteraz EÚ nakúpila asi 2 miliardy dávok vakcín (vrátane opcií) od 6 rôznych výrobcov. Keďže väčšina vakcín vyžaduje dve dávky, EÚ z tohto objemu môže zaočkovať vyše 2-násobok svojej populácie.

Samozrejme, bude závisieť od toho, aké budú vakcíny úspešné. Najnádejnejšie vyzerajú dve – Pfizer/BioNTech a Moderna. Prvá z nich už bola v niektorých krajinách schválená a EÚ bude o nej rozhodovať ešte pred Vianocami. Druhá od Moderny funguje na podobnom princípe a za Pfizerom „mešká“ len asi týždeň-dva. V USA sa predpokladá schválenie budúci týždeň, v EÚ na prelome rokov. S už dohodnutými dodávkami od týchto dvoch výrobcov vie EÚ zaočkovať polovicu svojej populácie.

Tretím kandidátom, ktorý na základe testov vyzerá byť účinný, je vakcína od Oxfordskej univerzity a AstraZeneca. Avšak v tomto prípade vyšla účinnosť slabšia a aj vzhľadom na nejasnosti ohľadne dávkovania počas testu sa schvaľovanie môže skomplikovať. Testy ďalších dvoch kandidátov Janssen/Johnson & Johnson a Curevac ešte prebiehajú a výsledky nie sú známe. Ak sa ukážu ako účinné, k schváleniu by mohlo prísť vo februári či marci. Posledný dodávateľ vakcín pre EÚ, Sanofi/GSK, naopak oznámil, že bude musieť upraviť prístup a vakcínu očakáva až koncom roka 2021.

A čo to znamená pre ekonomiku? Samozrejme, aj úspešní výrobcovia majú len určitú obmedzenú výrobnú kapacitu. Prioritnou skupinou sú zdravotníci, zamestnanci a obyvatelia domovov dôchodcov, ostatní dôchodcovia, ľudia z rizikových skupín atď. Kým sa vakcína dostane k všeobecnej populácii, určitý čas to bude trvať. Koľko presne, závisí od množstva faktorov – najmä produkčnej kapacity a úspešnosti testov ďalších výrobcov, ale napríklad aj od ochoty populácie zaočkovať sa.

Nateraz predpokladáme, že očkovanie všeobecnej populácie by mohlo začať v priebehu druhého štvrťroka a ku koncu druhého štvrťroka by sa vďaka vakcinácii a príchodu teplejších dní mohla ekonomika postupne dostávať do normálu (aj keď k polroku ešte nemusia byť zaočkovaní všetci, čo budú chcieť).

Oživenie ekonomiky ovplyvňuje aj ochota zaočkovať sa. Čím bude vyššia, tým menšie šírenie a teda lepšie vyhliadky pre návrat do normálneho stavu a jeho udržanie. Asi najväčšou nezodpovedanou otázkou ostáva, ako dlho bude trvať ochrana z očkovania. Od toho závisí, ako často teda bude potrebné vakcináciu opakovať. Spolu s tým, či budú niektoré úkony pre zaočkovaných jednoduchšie (napr. cestovanie) to budú dôležité faktory, ktoré ovplyvnia ochotu populácie očkovať sa. Avšak aj čiastočná vakcinácia by mala šírenie Covidu citeľne spomaliť.

Zimné mesiace ešte budú pre ekonomiky ako aj zdravotný systém znamenať záťaž, avšak príchod vakcín znamená svetlo na konci tunela. Predpokladáme, že ekonomiky by sa tak mali postupne približovať k bežnému fungovaniu.