Rada guvernérov ECB prijala v decembri veľký balík opatrení na podporu eurozóny. Úrokové sadzby zostali nedotknuté (depozitná sadzba ostala na -0,5 % pri dvojstupňovom úrokovom systéme; kľúčová refinančná sadzba na 0 %).

Ako bolo prisľúbené v októbri, centrálna banka preskúmala všetky svoje nástroje v súvislosti so svojimi novými prognózami a ďalej uvoľnila svoju menovú politiku. Špeciálny pandemický  núdzový program nákupu aktív (PEPP) sa zvýšil o EUR 500 mld. na EUR 1850 mld. a potrvá minimálne do konca marca 2022.  Reinvestície maturujúcich objemov z PEPP-u sa predĺžili o rok, najmenej do konca roku 2023. ECB si v rámci tohto programu necháva priestor – nemusí použiť celú obálku PEPP-u, ale rovnako ju môže v prípade potreby navýšiť.

Kľúčovou výhodou PEPP je jeho flexibilita – nemá určené mesačné rozdelenie nákupov medzi skupiny aktív a krajiny, môže sa pochváliť širším rozsahom akceptovateľných cenných papierov a nespadá pod stanovený limit pre štátne dlhopisy ako štandardné QE (tj. neplatí tu strop 33 % dlhu jednotlivých krajín). PEPP pomáha uľahčovať prenos menovej politiky a podporuje podmienky financovania pre podniky, domácnosti a nepriamo aj vlády, ktorým uľahčuje náklady financovania na trhoch.  Nastavenie programu umožňuje ECB realizovať nákupy vo väčšom rozsahu, a centrálna banka tým pomáha v stabilizácii výnosov a spreadov na štátnych dlhopisoch.

ECB rozšírila tretiu sériu cielených  dlhodobých refinančných operácií TLTRO III a upravila úverové ciele s cieľom motivovať banky zachovať súčasnú hladinu poskytovania bankových úverov. ECB predĺžila obdobie, počas ktorého budú platiť výhodnejšie podmienky o jeden rok do júna 2022 (úroková sadzba je v TLTRO III stanovená na 50 bázických bodov pod hlavnou sadzbou, teda na -0,5 %, čo môže za určitých podmienok klesnúť na 50 bázických bodov pod depozitnú sadzbu – t.j. na -1 %). Navyše boli v programe pridané ďalšie 3 operácie v období od júna do decembra 2021. Protistrany si tiež budú môcť požičať viac ako doteraz – maximálna suma sa zvýšila z 50 % na 55 % ich celkového objemu akceptovateľných úverov. Opatrenia na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek prijaté v apríli sa predĺžia do júna 2022, aby banky mohli plne využívať likviditné operácie Eurosystému (ako TLTRO).

Rada guvernérov tiež v roku 2021 uskutoční ďalšie 4 operácie v rámci programu PELTRO (pandemické núdzové dlhodobé refinančné operácie), z ktorých každá bude mať maturitu približne jeden rok. Sadzba pri PELTRO je 25 bázických bodov pod hlavnou refinančnou sadzbou (-0,25 %).

Okrem PEPP-u prebieha aj štandardný nákup aktív QE (od novembra 2019 v mesačnom objeme EUR 20 mld.), ktorý bol v marci rozšírený o dočasný balík čistých nákupov v rozsahu EUR 120 mld. s trvaním do konca roka. Pokračujú tiež reinvestície maturujúcich objemov v rámci štandardného QE.

ECB v decembrovom rozhodnutí o uvoľnení menovej politiky reagovala na druhú vlnu pandémie a s ňou spojený negatívny dopad na rast a infláciu v eurozóne. Ohlásené opatrenia by mali pomôcť zachovať priaznivé podmienky financovania a podporiť oživenie hospodárstva a cenovú stabilitu v strednodobom horizonte. Neistota však zostáva vysoká, najmä pokiaľ ide o epidemiologickú situáciu a načasovanie plošne dostupnej vakcinácie.

Inflácia na Slovensku koncom roka mierne spomalila

Spotrebiteľská inflácia v novembri jemne zmiernila svoje medziročné tempo na 1,5 %, v súlade s našimi očakávaniami. V porovnaní s októbrom spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,1 % m/m. Jadrová inflácia sa mierne spomalila na 1,4 % medziročne. Na mesačnej báze zohrávali významnú úlohu vyššie ceny v rekreácii a kultúre (+0,6 % m/m) a ceny v doprave (+0,5 % m/m). Za rastom cien v doprave boli predovšetkým vyššie ceny dopravných služieb, zatiaľ čo ceny pohonných hmôt oproti októbru klesli o 0,5 % m/m. Ceny potravín sa v porovnaní s októbrom nezmenili. Ku koncu roka očakávame kolísanie inflácie blízko novembrovej úrovne. Celkovo je tohtoročná inflácia miernejšia ako vlani, pretože ceny energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší. Naša prognóza teda predpokladá, že rast spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 1,9 %. V budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 0,9 %.

Priemysel opäť v jemnom poklese, stavebníctvo v rekordnom prepade 

Po aprílovom medziročnom prepade produkcie na úrovni 43 % priemysel znižoval tento rozdiel päť mesiacov za sebou.  Septembrová priemyselná produkcia bola takmer vyrovnaná rovnakému mesiacu v roku 2019, v októbri sme však opäť zaznamenali medziročné zníženie na úrovni - 2,5 %. Najvýznamnejšie prispela k poklesu výroba dopravných prostriedkov, ktorá klesla o 4,7 % oproti októbru 2019, nasledovaná výrobou strojov a zariadení. Celkovo v októbri medziročne poklesla úroveň produkcie až v 9 z 15 sledovaných odvetví. Naopak, prepad celkovej produkcie najviac tlmili dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (+12,8 % y/y) či výroba kovov (+4,0 % y/y).  Vzhľadom na bázu z minulého roku, vývoj nemeckého priemyslu a priemyselných objednávok by sme mohli uvidieť mierne zlepšenie v novembrových dátach, ale veľký skok neočakávame.

Neporovnateľne väčšie problémy zaznamenáva stavebníctvo, kde produkcia dosiahla najvýraznejší prepad od krízy v roku 2009. V októbri ide o takmer 24 % medziročný pokles. Z celkového objemu stavebnej produkcie sa až takmer 92 % realizuje na Slovensku, pričom dve tretiny z toho tvorí nová výstavba, zvyšok opravy a údržba. 

Najvyšší prebytok zahraničného obchodu za posledných desať rokov

Vývoz tovarov zostal v októbri v dobrej kondícii a to aj napriek tomu, že od leta trochu spomalil. Medziročne export vzrástol o 0,6 %. Vzhľadom na to, že dovoz prehĺbil svoj medziročný pokles na -5,7 % (k čomu prispieva aj nižší dopyt a s tým spojená nízka cena ropy/palív), bola výsledná obchodná bilancia najvyššia za posledných desať rokov a dosiahla EUR 807,5 mil. Prudký nárast prebytku obchodnej bilancie prekonal očakávania a prináša pozitívne správy o príspevku čistého exportu k celkovému HDP na začiatku štvrtého štvrťroka. Kľúčovým ťahúňom vysokého prebytku obchodnej bilancie bol dopravné zariadenia – hlavne autá.

Obnovu ekonomickej aktivity ku koncu roka tlmia reštriktívne opatrenia spojené s rastúcim počtom infekcií. Obmedzenia by sa napriek tomu mali primárne dotknúť sektoru služieb počas zimy 2020/21. Priemysel by mal pokračovať v relatívne dobrom vývoji, keďže zostáva naďalej v podstate nedotknutý európskymi obmedzeniami a stabilné ekonomické podmienky vo východnej Ázii poskytujú pomocnú ruku zahraničnému dopytu. Náš odhad vývoja HDP v tomto roku je na úrovni -6,2 %, keďže silné oživenie tretieho kvartálu pravdepodobne zmierni celoročný prepad rastu. Trvalé zlepšenie situácie prinesie až plošne aplikovaná a efektívna vakcína, do jej príchodu môžeme predpokladať aspoň čiastočné reštrikcie, ktorých intenzita bude závisieť od epidemiologického vývoja na Slovensku, ale aj v zahraničí. Budúci rok očakávame návrat k rastu HDP tempom 6 %, s viditeľným oživením hlavne od jari 2021.

Summit EÚ priniesol dobré správy

Minulotýždňový summit lídrov EÚ prijal kompromisný návrh nemeckého predsedníctva k podmieňovaniu európskych peňazí právnym štátom a umožnil tak schváliť európsky rozpočet spolu s plánom obnovy EÚ. Sedemročný rozpočtový rámec a fond obnovy EÚ na pomoc krajinám postihnutých pandémiou majú spolu objem EUR 1,8 bilióna eur, z toho EUR 750 miliárd je samotný fond obnovy. Schválenie bolo dovtedy blokované Maďarskom a Poľskom, pričom tieto krajiny nesúhlasili s podmienením čerpania peňazí od dodržiavania zásad právneho štátu, čo EÚ žiadala. Nakoniec však spomínané štáty veto stiahli, keď boli uistené, že ak by EÚ chcela nejakej krajine pozastaviť čerpanie finančných prostriedkov, bude musieť disponovať rozhodnutím Súdneho dvoru Európskej únie (ECJ) a až potom o tom rozhodne Európska komisia.

Zároveň sa lídri EÚ v piatok dohodli na znížení emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Je to ambicióznejší plán ako pôvodne plánované zníženie o 40 %, aj keď aktivisti varujú, že aj tak je cieľ nedostatočne ambiciózny. Samozrejme, pri zohľadnení cieľa treba myslieť aj na nákladovú stranu, keďže opatrenia na znižovanie emisií sú pomerne drahé. V tomto zmysle je aj kompromis 55 % viditeľným pokrokom oproti pôvodnému cieľu.

Americký Fed zasadne už tento týždeň

Tento týždeň sa koná zasadnutie americkej centrálnej banky Fed. Od posledného zasadnutia Fed-u začiatkom novembra počet nových infikovaných COVID-19 prudko rástol. Mnoho štátov prijalo nové ochranné opatrenia, ktoré zatienili vyhliadky ekonomiky. Navyše, Kongresu USA sa stále nepodarilo dohodnúť na novom fiškálnom balíku, čo okrem iného znamená značné straty príjmu pre nezamestnaných (ak sa situácia nezmení). Decembrové zasadnutie teda bude dôležité, no momentálne je to asi 50-50 či Fed ďalej uvoľní menovú politiku alebo počká do nového roka. V novembri Fed nenaznačil, že by sa v decembri chystal ďalej uvoľniť svoju menovú politiku. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie to však nemožno vylúčiť. Na nadchádzajúcom stretnutí budú tiež zverejnené nové prognózy Fed-u. Výrazné zmeny a teda ani ráznu reakciu trhu však nečakáme.