Mesačná miera nezamestnanosti meraná úradmi práce sa v októbri nepatrne znížila o 0,08 percentuálneho bodu na 7,35 %, čo je priaznivá správa naznačujúca dobrú odolnosť trhu práce v úvode posledného kvartálu roka. Medzimesačne ubudlo z disponibilnej miery nezamestnanosti 2,4 tisíc uchádzačov o zamestnanie. Celková miera nezamestnanosti, nielen disponibilná, sa mierne znížila na 8,12 %.

Od konca marca pribudlo približne 58,3 tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo odráža dopad pandémie, ale zároveň aj posledné tri mesiace klesajúceho počtu disponibilných nezamestnaných. O prácu prišli ľudia hlavne v priemysle, službách a obchode. Dopad vidieť v oblastiach silne zasiahnutých reštrikciami a slabším dopytom kvôli pandémii a tiež často v takých pracovných pozíciách, pri ktorých práca z domu nie je možná.

V nadchádzajúcich mesiacoch sa vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie a s tým spojenými opatreniami ako aj nárastom neistoty dá očakávať mierny nárast miery nezamestnanosti. Môžeme očakávať, že zintenzívnenie druhej vlny bude mať tlmiaci vplyv na ekonomickú aktivitu v nasledujúcich mesiacoch – primárne majú ale opatrenia vplyv na sektor služieb a nie priemysel. Priemyslu by sa malo naďalej dariť relatívne dobre, pretože zostáva v podstate nedotknutý európskymi obmedzeniami a stabilné ekonomické podmienky východnej Ázie zároveň poskytujú pomocnú ruku zahraničnému dopytu.

Negatívny vplyv na trh práce zmierňujú štátne opatrenia na ochranu pracovných miest, závisí však od miery ich využitia. Zároveň bude dôležité sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia u zamestnávateľov po skončení poberania štátnej pomoci kvôli koronakríze.

Celkovo v tomto roku očakávame vyššiu mieru nezamestnanosti ako pred pandémiou, vyplývajúcu zo zhoršenej ekonomickej situácie u nás aj v EÚ.  Veľa bude závisieť od ekonomického oživenia u nás a v Európe a tiež od toho, nakoľko bola strata pracovných miest dočasná a bude môcť byť relatívne rýchlo znovu obnovená. Miera neistoty je totiž stále zvýšená vzhľadom na druhú vlnu infekcií a s tým spojené obmedzenia.