Po historickom poklese HDP za druhý kvartál, priniesol tretí štvrťrok nečakane silné oživenie. Rýchly odhad HDP za tretí štvrťrok priniesol rast o 11,7 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku a zmiernil medziročný pokles na -2,4 %. Oživenie prišlo po prudkom prepade v druhom kvartáli, ktorý bol silne zasiahnutý pandémiou COVID-19 a zaznamenal medziročný pokles hospodárskej aktivity o 12,1 % (medzikvartálne o -8,3 %). Zamestnanosť bola v treťom štvrťroku o 2,5 % nižšia oproti rovnakému obdobiu minulého roka a oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesla o 0,3 %.  Pokles zamestnanosti sa oproti druhému štvrťroku zmiernil, stále však zohľadňuje negatívny dopad pandémie.

Uvoľňovanie opatrení, ktoré nasledovalo koncom druhého kvartálu, umožnilo obnovovanie ekonomickej aktivity, ktoré počas leta pokračovalo dobrým tempom. Výrazné oživenie prišlo najmä v priemysle, v čistom zahraničnom obchode ako aj v maloobchode. Presnejší odhad a štruktúru HDP budeme vidieť v decembri. Očakávame však, že na základe mesačných dát k zlepšeniu prispeli hlavne čisté vývozy a spotreba domácností.

Reštriktívne opatrenia spojené s rastúcim počtom infekcií na jeseň a s tým spojenou vyššou mierou neistoty budú mať negatívny vplyv na zotavenie ku koncu roka. Môžeme očakávať, že zintenzívnenie druhej vlny bude mať tlmiaci vplyv na ekonomickú aktivitu v nasledujúcich mesiacoch – hoci primárne majú opatrenia vplyv na sektor služieb a nie priemysel. Priemyslu by sa malo naďalej dariť relatívne dobre, pretože zostáva v podstate nedotknutý európskymi obmedzeniami a stabilné ekonomické podmienky východnej Ázie zároveň poskytujú pomocnú ruku zahraničnému dopytu.

Na základe zverejnených dát pristúpime k úprave našich odhadov rastu ekonomiky v tomto a budúcom roku. Pre rok 2020 veľkú zmenu nečakáme, vzhľadom na lepší ako očakávaný tretí kvartál a následné zhoršenie v štvrtom štvrťroku. Vzhľadom na to, že trvalé zlepšenie situácie prinesie až plošne aplikovaná a efektívna vakcína, do jej príchodu môžeme predpokladať aspoň čiastočné reštrikcie, ktorých intenzita bude závisieť od epidemiologického vývoja na Slovensku, ale aj v zahraničí. Realisticky sa ukazuje predpoklad na dostupnú vakcínu v priebehu roka 2021. Otázkou zostáva aj produkcia dostatočného množstva vakcíny, čo tiež potrvá určitý čas. Nedávno zverejnené výstupy z klinických štúdií však dávajú dôvod na optimizmus. 

Hrubý domáci produkt v eurozóne zaznamenal v treťom štvrťroku tiež prudký rast – o 12,6 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Výrazné zlepšenie, ktoré je jednoznačne najväčším medzikvartálnym rastom zaznamenaným od začiatku zberu dát (v roku 1995), prišlo po rekordnom prepade v druhom kvartáli (-11,8 % q/q). Medziročný prepad HDP menového bloku sa zmiernil na       -4,4 % (z -14,8 % r/r v druhom štvrťroku). V prípade celej EÚ27 boli zlepšenia podobné – rast o 11,6 % medzikvartálne a zjemnenie medziročného prepadu HDP na -4,3 % r/r. 

Ekonomiky v regióne Vyšehradskej štvorky zaznamenali rôzne tempá uzdravenia aktivity v treťom kvartáli – zatiaľ čo maďarská ekonomika oproti druhému kvartálu vzrástla o 11,3 %, v Poľsku a Česku boli tempá medzikvartálneho rastu o niečo miernejšie (Poľsko: 7,7 % q/q, Česko: 6,2 % q/q). V prípade všetkých krajín V4 môžeme hovoriť o zjemnení medziročných prepadov: na -2% v Poľsku, -4,7 % v Maďarsku a -5,8 % v Česku.

Priemysel sa tesne priblížil k minuloročnej úrovni

Priemyselná produkcia sa v septembri zotavila o niečo menej, ako sme očakávali, keďže skončila o 0,2 % pod úrovňou septembra 2019. Medzimesačne sa zvýšila o 3,3 %. V septembri zaznamenalo 7 z 15 zložiek priemyslu medziročný rast. Patrila k nim aj výroba automobilov, ktorá medziročne vzrástla o 0,3 %. Na druhej strane, najvýraznejší pokles bol vo výrobe elektrických zariadení (-7,5 % r/r) a strojov (-6,1 % r/r). Po výraznom medziročnom poklese v apríli a máji (42%, resp. 33%) je doterajšie oživenie výroby v priemysle v tvare písmena V a takmer celý pokles už bol zmazaný.

 Na rozdiel od priemyslu sa však situácia nezlepšuje v stavebníctve. Produkcia v stavebníctve v septembri medziročne klesla o 22,1 %, čím prehĺbila pokles z augusta (-19,2 % r/r) a zaznamenala najväčší pokles od októbra 2016.

Novembrové aukcie štátnych dlhopisov prebehli úspešne

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v pondelok predala štátne dlhopisy v celkovej hodnote EUR 369 mil. ARDAL predal dlhopisy so splatnosťou v máji 2032 v objeme EUR 124 mil. (z toho EUR 122 mil. v konkurenčnej časti aukcie) s výnosom -0,18 %, ako aj dlhopisy splatné v októbri 2030 v objeme EUR 89 mil. (z toho EUR 84 mil. v konkurenčnej časti aukcie) pri výnose -0,32 %. Agentúra tiež predala EUR 73 mil. v dlhopisoch maturujúcich v júni 2028 s priemerným akceptovaným výnosom -0,43 % ako aj EUR 83 mil. v dlhopisoch splatných v októbri 2047 pri výnose 0,31 %. Dopyt pri všetkých konkurenčných aukciách prevyšoval akceptované množstvo (od 1,3 po 1,7-násobok alokovanej sumy). Potreba financovania je v tomto roku kvôli pandémii COVID-19 vyššia ako pôvodne plánovaná, čo sa odzrkadľuje aj na vyššej aktivite ARDAL-u. Celková suma, ktorú ARDAL v tomto roku na trhoch získal prevyšuje EUR 13,2 mld. Aj keď časť financovania musela pokrývať splatné dlhopisy a štátne pokladničné poukážky, celkovo to pre ARDAL predstavuje dobrú pozíciu na pokrývanie tohtoročných finančných potrieb. Situácia na trhoch ostáva priaznivá. Prispieva k tomu veľmi uvoľnená politika ECB, ktorá pomáha v stabilizácii výnosov a spreadov na štátnych dlhopisoch. Kroky centrálnej banky pomáhajú udržovať náklady spravovania dlhu a financovania na trhoch na prijateľnej úrovni. Pre vlády je to vítaná správa, keďže v reakcii na pandémiu majú tento rok viditeľne vyššie výdavky, nižšie príjmy, a preto celkovo hlbšie rozpočtové deficity.

Inflácia nabrala v októbri druhý dych

Spotrebiteľská inflácia sa v októbri zrýchlila na 1,6 % medziročne, čím jemne prekročila očakávania. Po tom, čo sa rast spotrebiteľských cien v auguste a septembri pohyboval na trojročnom minime, priniesol október zmenu a zrýchlenie inflácie. Jadrová inflácia sa vrátila späť na medziročnú úroveň 1,5 %. Spotrebiteľské ceny medzimesačne vzrástli o 0,1 %. Ceny potravín boli na mesačnej báze jedným z hlavných prispievateľov, keď po štyroch mesiacoch poklesu vzrástli o 0,3 % m/m. Pomocnú ruku poskytli aj ceny vo vzdelávaní (+ 0,5 % m/m), ako aj ceny odevov a obuvi (+ 0,3 % m/m). Na druhej strane, ceny dopravy klesli o 0,1 % m/m (najmä v dôsledku nižších cien dopravných služieb; ceny pohonných hmôt boli vyššie o 1,4 % m/m). Ku koncu roka očakávame kolísanie inflácie blízko októbrovej úrovne. Celkovo je tohtoročná inflácia miernejšia ako vlani, pretože ceny energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší. Naša prognóza teda predpokladá, že rast spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 2 %. V budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 1 %.

Po historickom poklese HDP za druhý kvartál, priniesol tretí štvrťrok nečakane silné oživenie. Rýchly odhad HDP za tretí štvrťrok priniesol rast o 11,7 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku a zmiernil medziročný pokles na -2,4 %. Oživenie prišlo po prudkom prepade v druhom kvartáli, ktorý bol silne zasiahnutý pandémiou COVID-19 a zaznamenal medziročný pokles hospodárskej aktivity o 12,1 % (medzikvartálne o -8,3 %). Zamestnanosť bola v treťom štvrťroku o 2,5 % nižšia oproti rovnakému obdobiu minulého roka a oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesla o 0,3 %.  Pokles zamestnanosti sa oproti druhému štvrťroku zmiernil, stále však zohľadňuje negatívny dopad pandémie.

Uvoľňovanie opatrení, ktoré nasledovalo koncom druhého kvartálu, umožnilo obnovovanie ekonomickej aktivity, ktoré počas leta pokračovalo dobrým tempom. Výrazné oživenie prišlo najmä v priemysle, v čistom zahraničnom obchode ako aj v maloobchode. Presnejší odhad a štruktúru HDP budeme vidieť v decembri. Očakávame však, že na základe mesačných dát k zlepšeniu prispeli hlavne čisté vývozy a spotreba domácností.

Reštriktívne opatrenia spojené s rastúcim počtom infekcií na jeseň a s tým spojenou vyššou mierou neistoty budú mať negatívny vplyv na zotavenie ku koncu roka. Môžeme očakávať, že zintenzívnenie druhej vlny bude mať tlmiaci vplyv na ekonomickú aktivitu v nasledujúcich mesiacoch – hoci primárne majú opatrenia vplyv na sektor služieb a nie priemysel. Priemyslu by sa malo naďalej dariť relatívne dobre, pretože zostáva v podstate nedotknutý európskymi obmedzeniami a stabilné ekonomické podmienky východnej Ázie zároveň poskytujú pomocnú ruku zahraničnému dopytu.

Na základe zverejnených dát pristúpime k úprave našich odhadov rastu ekonomiky v tomto a budúcom roku. Pre rok 2020 veľkú zmenu nečakáme, vzhľadom na lepší ako očakávaný tretí kvartál a následné zhoršenie v štvrtom štvrťroku. Vzhľadom na to, že trvalé zlepšenie situácie prinesie až plošne aplikovaná a efektívna vakcína, do jej príchodu môžeme predpokladať aspoň čiastočné reštrikcie, ktorých intenzita bude závisieť od epidemiologického vývoja na Slovensku, ale aj v zahraničí. Realisticky sa ukazuje predpoklad na dostupnú vakcínu v priebehu roka 2021. Otázkou zostáva aj produkcia dostatočného množstva vakcíny, čo tiež potrvá určitý čas. Nedávno zverejnené výstupy z klinických štúdií však dávajú dôvod na optimizmus. 

Hrubý domáci produkt v eurozóne zaznamenal v treťom štvrťroku tiež prudký rast – o 12,6 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Výrazné zlepšenie, ktoré je jednoznačne najväčším medzikvartálnym rastom zaznamenaným od začiatku zberu dát (v roku 1995), prišlo po rekordnom prepade v druhom kvartáli (-11,8 % q/q). Medziročný prepad HDP menového bloku sa zmiernil na       -4,4 % (z -14,8 % r/r v druhom štvrťroku). V prípade celej EÚ27 boli zlepšenia podobné – rast o 11,6 % medzikvartálne a zjemnenie medziročného prepadu HDP na -4,3 % r/r. 

Ekonomiky v regióne Vyšehradskej štvorky zaznamenali rôzne tempá uzdravenia aktivity v treťom kvartáli – zatiaľ čo maďarská ekonomika oproti druhému kvartálu vzrástla o 11,3 %, v Poľsku a Česku boli tempá medzikvartálneho rastu o niečo miernejšie (Poľsko: 7,7 % q/q, Česko: 6,2 % q/q). V prípade všetkých krajín V4 môžeme hovoriť o zjemnení medziročných prepadov: na -2% v Poľsku, -4,7 % v Maďarsku a -5,8 % v Česku.

Priemysel sa tesne priblížil k minuloročnej úrovni

Priemyselná produkcia sa v septembri zotavila o niečo menej, ako sme očakávali, keďže skončila o 0,2 % pod úrovňou septembra 2019. Medzimesačne sa zvýšila o 3,3 %. V septembri zaznamenalo 7 z 15 zložiek priemyslu medziročný rast. Patrila k nim aj výroba automobilov, ktorá medziročne vzrástla o 0,3 %. Na druhej strane, najvýraznejší pokles bol vo výrobe elektrických zariadení (-7,5 % r/r) a strojov (-6,1 % r/r). Po výraznom medziročnom poklese v apríli a máji (42%, resp. 33%) je doterajšie oživenie výroby v priemysle v tvare písmena V a takmer celý pokles už bol zmazaný.

 Na rozdiel od priemyslu sa však situácia nezlepšuje v stavebníctve. Produkcia v stavebníctve v septembri medziročne klesla o 22,1 %, čím prehĺbila pokles z augusta (-19,2 % r/r) a zaznamenala najväčší pokles od októbra 2016.

Novembrové aukcie štátnych dlhopisov prebehli úspešne

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v pondelok predala štátne dlhopisy v celkovej hodnote EUR 369 mil. ARDAL predal dlhopisy so splatnosťou v máji 2032 v objeme EUR 124 mil. (z toho EUR 122 mil. v konkurenčnej časti aukcie) s výnosom -0,18 %, ako aj dlhopisy splatné v októbri 2030 v objeme EUR 89 mil. (z toho EUR 84 mil. v konkurenčnej časti aukcie) pri výnose -0,32 %. Agentúra tiež predala EUR 73 mil. v dlhopisoch maturujúcich v júni 2028 s priemerným akceptovaným výnosom -0,43 % ako aj EUR 83 mil. v dlhopisoch splatných v októbri 2047 pri výnose 0,31 %. Dopyt pri všetkých konkurenčných aukciách prevyšoval akceptované množstvo (od 1,3 po 1,7-násobok alokovanej sumy). Potreba financovania je v tomto roku kvôli pandémii COVID-19 vyššia ako pôvodne plánovaná, čo sa odzrkadľuje aj na vyššej aktivite ARDAL-u. Celková suma, ktorú ARDAL v tomto roku na trhoch získal prevyšuje EUR 13,2 mld. Aj keď časť financovania musela pokrývať splatné dlhopisy a štátne pokladničné poukážky, celkovo to pre ARDAL predstavuje dobrú pozíciu na pokrývanie tohtoročných finančných potrieb. Situácia na trhoch ostáva priaznivá. Prispieva k tomu veľmi uvoľnená politika ECB, ktorá pomáha v stabilizácii výnosov a spreadov na štátnych dlhopisoch. Kroky centrálnej banky pomáhajú udržovať náklady spravovania dlhu a financovania na trhoch na prijateľnej úrovni. Pre vlády je to vítaná správa, keďže v reakcii na pandémiu majú tento rok viditeľne vyššie výdavky, nižšie príjmy, a preto celkovo hlbšie rozpočtové deficity.

Inflácia nabrala v októbri druhý dych

Spotrebiteľská inflácia sa v októbri zrýchlila na 1,6 % medziročne, čím jemne prekročila očakávania. Po tom, čo sa rast spotrebiteľských cien v auguste a septembri pohyboval na trojročnom minime, priniesol október zmenu a zrýchlenie inflácie. Jadrová inflácia sa vrátila späť na medziročnú úroveň 1,5 %. Spotrebiteľské ceny medzimesačne vzrástli o 0,1 %. Ceny potravín boli na mesačnej báze jedným z hlavných prispievateľov, keď po štyroch mesiacoch poklesu vzrástli o 0,3 % m/m. Pomocnú ruku poskytli aj ceny vo vzdelávaní (+ 0,5 % m/m), ako aj ceny odevov a obuvi (+ 0,3 % m/m). Na druhej strane, ceny dopravy klesli o 0,1 % m/m (najmä v dôsledku nižších cien dopravných služieb; ceny pohonných hmôt boli vyššie o 1,4 % m/m). Ku koncu roka očakávame kolísanie inflácie blízko októbrovej úrovne. Celkovo je tohtoročná inflácia miernejšia ako vlani, pretože ceny energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší. Naša prognóza teda predpokladá, že rast spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 2 %. V budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 1 %.