Platby platobnými kartami v oblasti kultúry a rekreačných aktivít sú stále hlboko pod úrovňou minulého roka. Zatiaľ čo šport a rekreácia dosiahli aspoň počas leta úroveň minulého roka, väčšina zvyšných voľnočasových a rekreačných aktivít bola stále výrazne pod minuloročnými hodnotami. Sprísňujúce sa opatrenia neposkytujú dobré vyhliadky ani do najbližších mesiacov.

Objem celkových platieb sa po prepade v apríli a máji tohto roka postupne vracal k hodnotám dosiahnutým v minulom roku. Uvoľnenie opatrení počas dovolenkového obdobia rozcestovalo Slovákov a platby (vrátane výberov z bankomatov) sú približne od júna na rovnakej úrovni ako v roku 2019. Pozitívne na celkový vývoj vplývajú medziročne vyššie platby na zdravie a osobnú starostlivosť, predajne voľnočasového tovaru či nákup potravín. Naopak, pod úrovňou predchádzajúceho roka je napríklad oblasť cestovania spolu so stravovaním.

Práve letné obdobie prinieslo aj v oblasti kultúry a voľného času pozitívne správy. Oblasť športu a rekreácie (napr. fitness centrá, športové kluby, plavárne, kúpaliská, akvaparky, ...) zaznamenala zo skúmaných oblastí najlepšie výsledky, keď v auguste zaznamenala dokonca medziročný rast objemu platieb na úrovni 3 %. Septembrové platby sú však medziročne opäť nižšie (-10,5 %).

Pokles sa zmiernil aj pri turistických atrakciách a výstavách (napr. múzeá a atrakcie akéhokoľvek druhu), ktoré sa z výrazného 90 % medziročného prepadu v máji tohto roka dostali na -15 % na konci leta. V septembri sa však opäť situácia zhoršila a platby dosahujú polovičné hodnoty minulého roka.

Jednou z najviac zasiahnutých oblastí bol predaj lístkov (na podujatia cez špecializované portály, ale aj do kín či divadiel), kde sme počas apríla a mája zaznamenali prepady na úrovni viac než 92 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zotavenie prichádzalo aj počas letných mesiacov veľmi pomaly, pričom novozavedené obmedzenia činnosti takýchto firiem sa prejavili už aj v septembrových platbách.

Letné obdobie s uvoľnenými opatreniami a voľným cestovaním pomohlo niektorým podnikateľom opätovne naštartovať podnikanie. Nenávratne stratené sú však tržby v oblasti zábavných parkov, cirkusov či karnevalov, ktorých hlavná sezóna (práve jar-leto) bola silne zasiahnutá obmedzeniami a na ďalšiu TOP sezónu musia čakať ďalší rok. Ich straty sa pohybovali na úrovni takmer 97 % oproti minuloročným jarným mesiacom, v najlepších časoch (na konci leta) dosahovali platby 80%-ný prepad.

Viac Slovákov dovolenkujúcich na Slovensku mohlo priniesť aj zmenu samotnej štruktúry výdavkov oproti zvyčajným letným mesiacom. Obdobie strávené na Slovensku bolo pravdepodobne rozdelené medzi viacero krátkodobých pobytov, pričom využívaných bolo viac voľnočasových aktivít (napr. niekoľko zoologických záhrad hlásilo rekord v návštevnosti, čo vidíme aj v údajoch za platby).

Ešte v septembri si dobre viedla oblasť koncertov, skupín a orchestrov, keď zmiernila svoj 90%-ný júnový prepad na tretinu. Práve nové opatrenia však prinášajú výrazné obmedzenia činností kín, divadiel a ďalších hromadných podujatí. Aj keď letné obdobie, plné kultúrnych podujatí a cestovania, skončilo, zimné mesiace sú takisto plné (vianočných) koncertov, trhov, ako aj divadelných predstavení, ktoré v novej divadelnej sezóne naplno bežia.

Dáta za platby našich klientov ukazujú, že oblasť kultúry, rekreácie, športu a eventov je silne zasiahnutá prebiehajúcou krízou a silnejúca druhá vlna zhoršuje vyhliadky aj do posledného kvartálu roka. Z toho dôvodu je potrebné dôkladné zváženie kompenzácii a štátnej pomoci pre najviac zasiahnuté oblasti a organizácie, aby prudký výpadok tržieb nepriniesol do tohto segmentu existenčné problémy. Opatrenia predstavené v posledných dňoch sú preto správnym krokom, pričom je nevyhnutné ich dôsledné vyhodnocovanie a prípadné navýšenie tak, aby kultúra a rekreácia vykryla straty spôsobené prebiehajúcou vlnou pandémie.

Medziročné zmeny objemu platieb v jednotlivých kategóriách

Poznámka: Dáta ukazujú platby klientov Slovenskej sporiteľne platobnými kartami (kreditnými aj debetnými) na Slovensku aj v zahraničí. Aj keď úroveň prepadov iba v SR môže byť pozitívne či negatívne ovplyvnená týmto efektom, veľkú väčšiu platieb (s výnimkou oblasti Zábavných parkov, cirkusov a karnevalov) tvoria práve platby realizované na Slovensku.