Augustové údaje z priemyslu a zahraničného obchodu ukazujú na pokračovanie oživovania v tvare písmena V. Stavebníctvo však zaostáva, dokonca v auguste svoj prepad prehĺbilo. Epidemiologická situácia sa však zhoršuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, nevynímajúc našich hlavných obchodných partnerov. Spolu s nárastom neistoty preto môžeme očakávať spomalenie oživovania ekonomickej aktivity, ktoré sme pozorovali od konca druhého kvartálu. Veľa závisí od dĺžky trvania nových opatrení a následného oživenia.

Priemyselná produkcia sa v auguste zotavila o niečo menej, ako sa očakávalo a bola o 0,8 % nižšia ako pred rokom. Aj tak ale po výraznom medziročnom poklese v apríli a máji (42 %, resp. 33 %) zatiaľ výroba v priemysle zaznamenala oživenie v tvare písmena V a dorovnala už skoro celý prepad. Medzimesačne priemyselná výroba stúpla o 4,4 % m/m.

K zlepšeniu došlo najmä vďaka vyššej výrobe z gumy a plastov, ktorá prelomila sériu poklesov a v auguste medziročne vzrástla o 12,5 %. Nárast zaznamenala aj ťažba a dobývanie, ako aj dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Produkcia automobilov nedokázala zopakovať mierny medziročný rast z júla a poklesla o 3 % medziročne, čím v auguste ťahala celkovú priemyselnú produkciu smerom nadol.

Produkcia v stavebníctve sa znížila o 19,2 % medziročne, čím prehĺbila pokles z júla (-13,3 % r/r). Predstavuje to najväčší pokles stavebnej produkcie od októbra 2016.

Dynamika zahraničného obchodu pokračovala v oživovaní – vývoz v auguste zaznamenal medziročné tempo rastu 5,4 %. Dovoz bol stále nižší ako pred rokom (-3,2 % medziročne), aj keď menej ako predtým. Výsledná obchodná bilancia dosiahla EUR 335,4 mil. a splnila naše očakávania. Kľúčovou zložkou zlepšenia vývozu boli stroje a dopravné zariadenia.

Zmiernenie obmedzení od polovice mája prispelo k viditeľnému zlepšeniu v letných mesiacoch. Za tretí kvartál zatiaľ tvrdé dáta ukazujú na oživenie v tvare písmena V. Náš septembrový odhad predpokladá v tomto roku prepad ekonomiky blízko 6,3 %, s následným návratom k pozitívnemu rastu HDP blízko 6 % v roku 2021. Epidemiologická situácia však sa zhoršuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, nevynímajúc našich hlavných obchodných partnerov. Je priskoro na vyčíslenie dopadu opatrení, ktoré sa v súvislosti s nárastom infekcií zavádzajú, na ekonomickú aktivitu.

V každom prípade však spolu s nárastom neistoty môžeme očakávať spomalenie oživovania ekonomickej aktivity, ktoré sme pozorovali od konca druhého kvartálu. V sektoroch najviac zasiahnutých obmedzeniami môže prísť k dočasnému obráteniu trendu oživovania. Veľa závisí od dĺžky trvania opatrení a následného oživenia. Kompenzačné opatrenia zo strany vlády môžu najviac zasiahnutým sektorom pomôcť preklenúť toto obdobie a zmierniť negatívne dopady.

Menová politika v Poľsku ostala nezmenená

Poľská národná banka minulý týždeň neprekvapila a ponechala sadzby nezmenené. Hlavná sadzba sa nachádza na úrovni 0,1 %. NBP naďalej plánuje používať nekonvenčné nástroje menovej politiky, vrátane programu nákupu aktív. Od vypuknutia pandémie COVID-19 a zavedenia karanténnych opatrení v polovici marca v Poľsku znížili sadzby celkovo o 140 bázických bodov, čím sa poľské sadzby dostali na najnižšiu úroveň v regióne strednej Európy (mimo eurozónu). Rizikom je aj naďalej epidemiologická situácia. Naši kolegovia z Erste Group Research očakávajú nezmenené sadzby aspoň do konca roka 2022.