Na Slovensku nemá skúsenosť s internetovým obchodom každý piaty Slovák. Online nakupovanie nevyskúšala až polovica opýtaných vo veku 65 až 74 rokov. Podľa údajov Štatistického úradu SR sú najpočetnejšou skupinou ľudí nakupujúcich cez internet mladí vo veku 16 až 24 rokov.

Vo všetkých vekových kategóriách je najčastejšie nakupovaným tovarom oblečenie a obuv. „Online nakupovanie je doménou predovšetkým mladších vekových kategórií, aj keď za posledné roky túto formu využívajú vo veľkom aj ľudia starší ako 35 rokov. Zaujímavosťou je, že sa rozširuje okruh tovarov, ktorí sme ochotní nakúpiť aj bez tzv. ohmatu. Kým pred piatimi rokmi ani nie desať percent ľudí dôverovala nakupovaniu potravín cez internet, dnes už tak robí štvrtina Slovákov vo veku 16 až 74 rokov,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Štvrtina Slovákov nakupuje cez internet elektroniku, nakoľko práve v tomto segmente sú v online obchode zaznamenané výraznejšie zľavy ako v kamenných predajniach. Približne 40 % Slovákov nakupuje cez internet nábytok, vybavenie domácnosti či hračky. Tretina ľudí nakupuje online lístky na koncerty či divadla, letenky a ubytovanie.

„Keď sa pozrieme na porovnanie so zahraničím, tak nakupovanie na internete je obzvlášť rozšírené v Spojenom kráľovstve, kde až 90 percent ľudí využíva túto formu kúpy. Nasleduje Dánsko (86%), Švédsko a Holandsko  s podielom 84%,“ doplnila Buchláková.

S podielom 82 % skončilo Nemecko na štvrtom mieste. Najmenej populárne bolo online nakupovanie v rámci krajín EÚ za rok 2018 v Rumunsku – len 26% užívateľov internetu kúpilo tovar alebo službu online. Aj tu však podiel nakupujúcich rastie, pred desiatimi rokmi ich ale bolo len 6 %.

Celkovo internet na Slovensku využíva aktuálne 83 % Slovákov, a to každý deň alebo skoro každý deň. Aspoň raz za týždeň je na internete. Prostredníctvom mobilného telefónu sa pripojilo na internet za posledné tri mesiace približne 80 % Slovákov vo veku 16 až 74 rokov. Najčastejšie odosielame a prijímame maily a sme na sociálnych sieťach. Najmenej využívame internet na vyhľadávanie informácií o zdraví, robia tak len dve tretiny opýtaných, ktorý využívali internet v posledných troch mesiacoch. Zhruba 12 % ľudí posiela názory na občianske alebo politické témy prostredníctvom internetových stránok. Aktívna účasť v online diskusiách alebo na hlasovaní k občianskym alebo politickým témam dosiahla úroveň 5,6 %.

„Internetové bankovníctvo podľa Štatistického úradu využila za posledných šesť mesiacov približne 66 percent opýtaných, najviac ľudia vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov. Zaujímavosťou je, že sa podiel starších, ktorí bankujú online postupne zvyšuje, a dokonca už vekové kategórie nad 60 rokov ale aj mladší do 20 rokov majú zavedený internetbanking,“ doplnila Buchláková.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk