Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti elektronického bankovníctva a v súlade s nariadeniami európskej smernice PSD2 od 14. septembra 2019 už nebude možné používať GRID karty. Základným bezpečnostným predmetom v elektronickom bankovníctve sa pre všetkých klientov stane SMS kľúč. S ním budete podpisovať transakcie jednorazovým kódom z esemesky.

Ak vlastníte GRID kartu a SMS kľúč zatiaľ nemáte, zriadime vám ho aj bez návštevy banky.
Stačí, ak do 13. septembra v správe, ktorú sme Vám poslali do Georgea, potvrdíte súhlas s jeho zriadením. Tento SMS kľúč bude mať rovnaký limit platieb, ako ste mali na GRID karte. Ak máte záujem o vyšší limit platieb (až do 170 000 eur denne) alebo ak si SMS kľúč zriadite 14. septembra a neskôr, bude potrebné navštíviť ktorúkoľvek z našich pobočiek. 

SMS kľúč vám aktivujeme na mobilnom telefónnom čísle, ktoré máte uložené u nás v banke. Číslo si môžete jednoducho overiť, zmeniť alebo ho zadať v Georgeovi v časti Nastavenia. 

Služba SMS kľúč je bezplatná. GRID kartu nemusíte vracať, stačí ak ju znehodnotíte prestrihnutím.