Od roku 2008 počet bánk v krajinách Európskej únie kontinuálne klesá. V roku 2017 ich bolo v únii 6250, čo je však 27- percentný prepad oproti roku 2008. Najväčší počet bánk je v Nemecku (26 % z celkového počtu bánk v EÚ), nasleduje Poľsko (10 %), Rakúsko a Taliansko ( obe 9 %), čo znamená, že viac ako polovica európskych bánk sa sústreďuje práve do týchto krajín.

Bankový sektor v únii zamestnáva 2,7 milióna ľudí. „Najviac zamestnancov bankového sektora je v Nemecku, teda 23 % z celkového počtu v EÚ, nasleduje Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko. Nemecký bankový sektor zamestnáva takmer 620- tisíc ľudí, v krajine pôsobí zhruba 1600 bánk. Nemecko je však špecifické v tom, že na trhu funguje veľký počet lokálnych sporiteľní. Najmenej bánk má Slovinsko, a najmenej ľudí zamestnáva bankový sektor v Estónsku, a to len niečo vyše 4- tisíc ľudí,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Aktíva bankového sektora dosiahli v rámci EÚ takmer 43 biliónov eur, čo predstavuje 279 % európskeho hrubého domáceho produktu. Niektoré z najväčších bánk EÚ majú aktíva v objeme, ktorý takmer dosahuje výšku HDP ich domovskej krajiny, pričom celkové aktíva každej z 10 najväčších bankových skupín sa pohybujú na úrovni od 1 000 miliárd do 3 000 miliárd eur. Členským štátom s najvyššími aktívami je podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat Veľká Británia (9 biliónov eur, 385 % HDP krajiny), nasleduje Francúzsko (3,7 bilióna eur, 215 HDP krajiny). Bankový majetok ako podiel na HDP je najvyšší v Luxembursku (1876 %), na Malte (425 %), na Cypre (409 %) vo Veľkej Británii (385 %), Francúzsku (369 %), Dánsku (366 %) a Írsku (358 %).

Na Slovensku podľa Národnej banky Slovenska dosiahol bankový sektor dosiahol v minulom roku čistý zisk 640 miliónov eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 6 %. „Bankový sektor na Slovensku patrí už dlhšie obdobie v pomere ku vlastným zdrojom k najziskovejším v bankovej únii. Na Slovensku je 27 bánk a zamestnávajú približne 19 500 ľudí,“ dodala Buchláková.

Slovenská sporiteľňa je s 2,2 milióna klientov a hodnotou aktív takmer 18 miliárd eur najväčšou bankou na Slovensku. Za posledných desať rokov spolu so svojou nadáciou venovali takmer 25 miliónov eur na rozvoj projektov z oblasti vzdelávania, športu, kultúry, životného prostredia, sociálnej pomoci a podpory komunít. Okrem kľúčového bankového biznisu je aktívna aj vo financovaní a podpore začínajúcich podnikateľov, neziskoviek a ľudí v sociálnej núdzi. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom Erste Group, jednej z najväčších stredoeurópskych bankových skupín.