V rámci 28 krajín Európskej únie bolo vlani 1,3 milióna študentov informačných a telekomunikačných technológií (IKT sektor). Z toho len 17 % bolo žien. Celkovo je v únii len 27 % žien zamestnaných v IKT sektore, pričom len pätina z nich zastáva manažérsku funkciu. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat bolo v roku 2018 len 11 % žien na čele fintech spoločností.

„Až 90 % zo všetkých inovatívnych začínajúcich podnikov v rámci únie založili muži. Tzv. startupy v rukách žien získavajú o 23 % menej finančných prostriedkov cez venture, teda rizikový kapitál ako muži. Napríklad Bulharsko má najvyšší podiel žien v IT oblasti (35 %), a to vďaka kombinácii vládnych politík a miestnych iniciatív, ktoré lákajú ženy k štúdiu technologických odborov,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Na Slovensku je len 11 % žien, ktoré študujú IT odbor, či už bakalárske alebo magisterské štúdium. „Ak by sa podarilo prilákať do IT sektora viac ľudí, vrátane žien, naštartovalo by to viac aj ekonomický rast v únii, pričom by sa mohlo do roku 2050 vytvoriť o 1,2 milióna pracovných miest viac. Hrubý domáci produkt by vďaka tomu mohol dovtedy stúpnuť o 820 miliárd eur,“ doplnila Buchláková. Do roku 2020 pri zachovaní súčasného stavu bude chýbať v únii zhruba pol milióna IT špecialistov.

Podľa Štatistického úradu SR pracovalo v prvom kvartáli tohto roka v odbore informácie a komunikácia pracovalo takmer 70- tisíc ľudí. Ešte v roku 2010 bolo na Slovensku necelých 40 tisíc IT špecialistov. Počet ľudí v IKT sektore sa síce zvyšuje, ale požiadavky trhu sú čoraz väčšie, nakoľko sa mnohé oblasti nášho života viac digitalizujú, preto aj Slovensko pociťuje nedostatok IT špecialistov. Štatistický úrad uvádza, že v prvom kvartáli roku 2019 bol priemerný plat v oblasti informácie a komunikácia na úrovni 1886 eur, čo je jeden z najvyšších priemerných platov na Slovensku.

Podľa prieskumu OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), viac ako polovica žien v IT sektore v únii má menej ako 35 rokov, približne tretina má vek od 35 do 50 rokov a len 12 % žien je vo veku 51 až 70 rokov.

„Muži v rámci krajín OECD, kam patrí aj Slovensko, zarábajú od 3 do 27 % viac ako ženy v IT sektore. Čo sa týka iných sektorov, rozdiely v platoch sú od 2 do 28 % v neprospech žien,“ dodala Buchláková. Zhruba 67 % ľudí zamestnaných v IT sektore má vyššie odborné vzdelanie či vysokú školu, len okolo 30 % má len strednú školu. Vyššie vzdelanie má viac mužov (73 %) ako žien (66 %).