Dnes štartujú v centre Bratislavy tradičné vianočné trhy, ktoré prinesú viacero noviniek, ekologických vylepšení aj inovácií. Partnerom Vianočného Hlavného trhu sa stala Slovenská sporiteľňa, vďaka ktorej sa v stánkoch dá platiť kartou, mobilom či hodinkami. Navyše platenie bez hotovosti má vďaka inovatívnej službe Good Pay aj charitatívny rozmer.

Vianočný Hlavný trh – ekologický, bezhotovostný a charitatívny

Nový koncept vianočných trhov je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné ale i vizuálne atraktívne gastronomické podujatie so sprievodným kultúrnym programom. Absolútnou novinkou je „zero waste“, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu, pričom používať sa budú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady. Súčasťou bezhotovostného platenia na trhoch, ktoré zabezpečuje Slovenská sporiteľňa a Global Payments, je pomoc rodinám v ohrození. Za každú platbu „Good Pay“ v označených stánkoch počas celého trvania trhov bude venovaný jeden cent Občianskemu združeniu Návrat a Slovenská sporiteľňa navyše združeniu po konečnom vyhodnotení venuje dar až do výšky 15-tisíc eur v závislosti od počtu platieb. Čím viac bezhotovostných platieb sa podarí uskutočniť, tým vyšší bude dar:

  • do 100.000 platieb – jednorazový dar 10-tisíc eur,
  • medzi 100.000 a 200.000 platieb – jednorazový dar 12,5-tisíc eur,
  • nad 200.000 platieb – jednorazový dar 15-tisíc eur.