Slováci sú pri nakladaní s peniazmi ovplyvňovaní predovšetkým rodinou a priateľmi. Podľa exkluzívneho prieskumu Slovenskej sporiteľne, ktorý zrealizovala v septembri tohto roka spoločnosť IMAS International vyplýva, že iba 22 % Slovákov si myslí, že oni sami najlepšie vedia, ako nakladať s peniazmi. Takmer polovica ľudí sa v prieskume vyjadrila, že dáva na rady rodiny a priateľov, tretina verí bankám.

Približne polovica Slovákov sa v prieskume vyjadrila, že má neutrálny vzťah k investovaniu a štvrtina má voči tomu negatívne nastavenie. Tri štvrtiny ľudí, ktorí by investovali do takýchto produktov, sa cítia dobre informovaní o rizikách spojených s investovaním peňazí do cenných papierov, akcií či dlhopisov. Približne 13 % Slovákov je vyslovene ochotná riskovať v rámci investovania, 65 % Slovákov je viac konzervatívnych.

„Približne 4 z 10 Slovákov považujú investičné produkty za dobrú alternatívu k sporiacemu účtu. Rovnaký počet respondentov tvrdilo, že banky vykonávajú dobrú prácu v poradenstve ako zaobchádzať s peniazmi a zvyšovať ich aktíva, rovnaký počet ľudí vie o rôznych možnostiach investovania peňazí,“ skomentovala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.  Konzervatívna časť Slovákov považuje investičné produkty za príliš zložité a z toho dôvodu plynú obavy o stratu peňazí.

Šetriť, a ak je možné aj investovať, je rozumné z dlhodobého hľadiska. „Pozitívne je, že Slováci začali viac uvažovať nad investovaním. Ľudia by v tomto prípade mali myslieť na akúsi zálohu. Ideálne je mať finančnú rezervu aspoň na tri až 6 mesiacov, ktorá umožní prekonať nepriaznivé obdobie napríklad v prípade straty zamestnania či vážnejšej choroby alebo úrazu. Ak si už ľudia chcú požičiavať, tak zodpovedne, aby príjem nielenže vykryl mesačnú splátku, ale aby zostalo aj niečo navyše, čo sa odloží bokom,“ doplnila Buchláková.

Na trhu sú vo všeobecnosti tri kategórie investorov. „Ten konzervatívny uprednostňuje bezpečnosť investícií pred výnosom. Takýto klienti investujú skôr do konzervatívnych fondov, resp. iných bankových produktov. Títo klienti si skôr zriaďujú termínované vklady alebo sporenia k účtom, kde sú ich prostriedky chránené Fondom na ochranu vkladov. Druhým typom je vyvážený investor, ktorý je ochotný podstúpiť malé riziko, aby získal vyšší výnos,“ povedala Buchláková.

Takýto klienti investujú väčšiu časť peňazí do konzervatívnych fondov, resp. hľadajú možnosti pre kombinované investovanie (časť peňazí vložia napríklad na termínovaný vklad a časť peňazí do fondov). „Dynamický investor je ochotný znášať veľkú mieru rizika, to znamená, že je ochotný riskantnejšie investovať, aby získal čo najvyšší výnos. Takýto klienti najčastejšie investujú do zmiešaných, alebo akciových fondov. Pri vyváženom a dynamickom investorovi hovoríme aj o investovaní do umenia a podobne,“ dodala Buchláková.

*Prieskum zrealizovala spoločnosť IMAS International počas septembra 2019 prostredníctvom telefonických rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov vo veku nad 15 rokov

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk