V rámci 28 krajín Európskej únie dominujú v školstve ženy nad 50 rokov. Z celkového počtu 5,8 miliónov učiteľov je 72 percent žien. Z toho učiteľov pod 30 rokov je 9 %, teda 0,5 milióna. Zhruba 36 % z celkového učiteľského zboru v únii od prvého stupňa základnej školy až po strednú tvoria ľudia nad 50 rokov, je ich aktuálne 2,1 miliónov.

„Na Slovensku máme viac ako 35-tisíc učiteľov na základných a zhruba 21-tisíc učiteľov na stredných školách. V predškolských zariadeniach máme až 99,5 % žien zo všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Najmenej ich je na vysokých školách, kde profesorky tvoria len 45,8 % pedagogického zboru,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.  

Najväčší podiel žien v školstve má Litva (87 %), Lotyšsko (85 %), Bulharsko, Estónsko a Slovinsko (všetky 83 %). Na druhej strane, najmenší podiel žien v školstve má Dánsko a Luxembursko (35 %), nasleduje Španielsko a Grécko (34 %), Francúzsko (32 %) a Holandsko (31 %). Slovensko je v tomto prípade na 8. priečke spoločne s Maďarskom s jedným z najvyšších počtov žien v školstve. Ženy tvoria od základných po stredné školy až 78 % z pedagogického zboru.

Najstarších pedagogických pracovníkov majú v Taliansku. Učiteľov nad 50 rokov je viac ako polovica. V Lotyšsku je to polovica, nasleduje Estónsko (49 %), Bulharsko (48 %), Grécko (47 %), Litva (46 %) a Rakúsko (45 %).

„Len 9 % učiteľov v rámci únie má vek vyšší ako 60 rokov. Najpočetnejšiu skupinu tvoria v Estónsku, a to až pätinu zo všetkých učiteľov, v Taliansku a Nemecku tvoria zhruba 17 percent z celkového počtu učiteľov v krajine,“ dodala Buchláková.

Na Slovensko z celkového počtu 21- tisíc učiteľov je len 1000 vo veku viac ako 60 rokov. Ženy dominujú nielen v školstve, ale napríklad z nižších kvalifikovaných pozícii sa v únii najčastejšie uplatňujú ako predavačky v obchodoch či upratovačky. Z vyšších kvalifikovaných pozícii sa výrazne sa presadzujú ako právničky, spomínané učiteľky v materských či základných školách, sekretárky či lekárky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel. 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk