Mimoriadne valné zhromaždenie banky, ktoré sa konalo 14. októbra 2019 zvolilo nového člena dozornej rady.  

Novým členom a zároveň predsedom dozornej rady sa stal Stefan Dörfler. V dozornej rade zastupuje jediného akcionára Slovenskej sporiteľne – Erste Group Bank AG, kde od júla tohto roku pôsobí ako člen predstavenstva.

Stefan Dörfler pôsobí v skupine Erste vyše 20 rokov. Má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia firemného a inštitucionálneho predaja  a obchodovania na globálnych kapitálových trhoch. V súčasnosti pôsobí v Erste Bank Group ako Chief Finance Officer.

Od 16. októbra 2019 je zloženie dozornej rady nasledovné:

  • Stefan Dörfler, predseda
  • Jan Homan, podpredseda
  • Tatiana Knošková, nezávislá členka
  • Paul Formanko, nezávislý člen
  • Alena Adamcová, zástupkyňa zamestnancov
  • Beatrica Melichárová. zástupkyňa zamestnancov