Slovenská sporiteľňa má nového člena predstavenstva. Od začiatku októbra sa ním stal Norbert Hovančák, ktorý bude zodpovedný za oblasť firemného bankovníctva. 

„Som hrdý na to, že môžem viesť firemné bankovníctvo Slovenskej sporiteľne. Najväčšia banka na trhu je v tomto segmente treťou najsilnejšou bankou na trhu a kontinuálne rastie vďaka kvalitným službám, profesionálnym tímom bankárov a silným dôrazom na digitálne služby. Spolu s tímom budeme aj naďalej pomáhať firmám a podnikateľom na Slovensku rásť a meniť ho na modernú krajinu,“ povedal Norbert Hovančák.

Norbert Hovančák spojil svoju profesijnú kariéru s najväčšou bankou na Slovensku, v ktorej pracuje vyše 20 rokov. Počas nich prešiel viacerými pracovnými pozíciami v retaili, firemnom biznise a v oblasti risk manažmentu. Absolvoval Ekonomickú univerzitu Bratislave, Prešovskú univerzitu a medziodborové štúdium finančného práva na UPJŠ v Košiciach.

Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne od 1. októbra 2019 pôsobí v zložení:

  • Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zodpovedný za stratégiu banky, rozvoj značky, ľudské vzťahy
  • Norbert Hovančák, člen predstavenstva zodpovedný za korporátne bankovníctvo a finančné trhy
  • Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo
  • Pavel Cetkovský, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií a za oblasť riadenia rizík
  • Milan Hain, člen predstavenstva zodpovedný za IT a bankové operácie