Novoročné predsavzatia ľudí vydržia v priemere necelé dva týždne. Podľa Statistic Brain Research Institute iba 9 % ľudí reálne aj zrealizuje svoje plány v novom roku. Medzi top tri predsavzatia patria aj príkladnejšie hospodárenie s peniazmi či lepšie finančné rozhodnutia. Takmer 80 % ľudí svoje smelé plány zanechá do 14. januára.

„Ľudia majú tendenciu po mesiaci hojnosti, ako nazývame december, viac šetriť a strážiť si rodinný rozpočet. Častokrát je to len plán, nakoľko mnohí Slováci nemyslia na zadné vrátka. Až tretina Slovákov stále nevie vykryť nečakané finančné výdavky, akými sú napríklad pokazená práčka či servis auta,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Finančný plán by si Slováci mali nastaviť hneď od prvého dňa nového roka. Dôležité je predtým aspoň 2 mesiace sledovať svoje výdavky a zapisovať si, na čo konkrétne sme minuli peniaze. Pravidelným odkladaním aj menších súm je možné vytvoriť si finančnú rezervu na preklenutie neočakávaných situácií alebo dlhodobejším sporením si pripraviť financie na konkrétne ciele ako vzdelanie detí, vylepšenie bývania a podobne.

„Sporenie má oproti klasickým produktom na zhodnotenie peňazí, ako sú rôzne druhy termínovaných vkladov, výhodu v tom, že aj pomocou malých súm si klient dokáže nasporiť po určitej dobe na rezervu alebo splnenie potrieb či snov ako je dovolenka, nákup spotrebnej elektroniky, veci pre dieťa a podobne. Človek by si mal sporiť najmä v čase, keď je ekonomicky aktívny, teda v čase, keď si má z čoho odkladať. Suma by mala zodpovedať príjmu aj životnému štýlu človeka. Na vytvorenie rezervy či dôchodok by si mal človek odkladať minimálne 10 percent zo svojho čistého príjmu,“ skomentovala Buchláková.

Podľa rôznych prieskumov trvá vybudovať si akýkoľvek návyk v priemere 21 dní. „Niektoré štúdie uvádzajú, že v prípade finančných návykov je to aj viac ako 66 dní, čiže vyše dvoch mesiacov. Netreba preto zanechať svoje odhodlanie hneď na začiatku,“ doplnila Buchláková.

Pokiaľ si človek nechce sporiť, môže hľadať iné alternatívy vyššieho zhodnotenia – podielové fondy, dlhopisy, akcie a iné cenné papiere. Samozrejme, výber je potrebné prispôsobiť rizikovému profilu, dobe investície či jej výške, želanej likvidite a podobne.