Zodpovedný bude za interné a externé eventy banky, sponzoring, tvorbu obsahu ako aj sociálne médiá. Oddelenie riadenia obsahu značky je súčasťou odboru stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne, ktoré vedie Dáša Juríková. Posilnenie role značky v období zavádzania nových komunikačných kanálov a služieb je jednou z kľúčových priorít vedenia banky.

„Do Slovenskej sporiteľne prichádzam s mnohoročnými skúsenosťami z rozbehu startupov a projektov ,na zelenej lúkeʻ. Som rád, že tieto skúsenosti budem môcť využiť u slovenského bankového lídra a priniesť tak možno trochu iný pohľad, než je v tomto prostredí obvyklé. Oceňujem zmeny, ktoré sa v minulom roku Slovenská sporiteľňa rozhodla urobiť vo svojom pozicioningu a celkovom prístupe ku komunikácii značky. Teším sa, že môžem pokračovať v týchto zmenách. Chcem, aby verejnosť získala lepší obraz o tom, čo všetko robí táto banka preto, aby zo Slovenska bola moderná krajina, v ktorej sa oplatí žiť, tvoriť a podnikať,“ povedal Roman Jazudek.

Odbor stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne má tri oddelenia:

  • oddelenie korporátnej komunikácie pod vedením Štefana Frimmera. Marta Cesnaková je aj naďalej hovorkyňou banky, 
  • oddelenie marketingovej komunikácie pod vedením Petra Holíka, 
  • oddelenie riadenia obsahu značky pod vedením Romana Jazudeka.

Roman Jazudek vyštudoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. Má za sebou mnohoročnú skúsenosť s rozbehom a manažmentom projektov v online aj offline svete. Do Slovenskej sporiteľne prichádza z pozície CEO spoločnosti Hacktrophy zameranej na online služby v oblasti IT bezpečnosti. V roku 2014 spoluzaložil startup v oblasti online recruitingu a hodnotenia zamestnávateľov Preferuj.

V rokoch 2003 až 2013 zorganizoval desiatky eventov vrátane podujatí pre spoločnosti ako Henkel či Kofola. Pôsobil aj ako šéfredaktor vydavateľstva Solen či ako dodávateľ služieb v oblasti content marketingu, PR a marketingovej komunikácie. Baví ho kvalitný obsah, inbound marketing, externe pôsobil aj v Rádiu FM, kde vytváral rubriku Album týždňa. V minulosti tiež pomáhal viacerým neziskovým projektom, napr. Divadlo Kolomaž, festival Sám na Javisku či fundraisingový projekt DežoUrsíny.rocks.