Od januára má Dobrý anjel novú posilu. Partnerom neziskovej organizácie sa stala Slovenská sporiteľňa. Prináša možnosť viac ako 700 000 používateľom Georgea vyklikať si trvalý príkaz a stať sa Dobrým anjelom, súčasne túto možnosť ponúka aj v 250 pobočkách po celom Slovensku. Prispieť je možné aj jednorazovo prostredníctvom QR-kódu na webstránke banky či vo výpisoch z účtu. Navyše, vďaka Slovenskej sporiteľní môžu ľudia prispievať na Dobrého anjela aj obyčajným klikaním na Instagrame.

„Ako zodpovedný líder chceme využiť náš potenciál a prispieť k tomu, aby bolo medzi nami čo najviac Dobrých anjelov. Verím, že vďaka viac ako 700 tisíc klientom v Georgeovi - nášmu modernému digitálnemu bankovníctvu, takmer 200 tisíc sledovateľom na sociálnych médiách a najširšej pobočkovej sieti vieme inšpirovať množstvo ľudí, aby spolu s nami pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Dobrý anjel má u nás anjelský účet so špeciálnym číslom, na ktorý môžu prispievať aj tí, ktorí nie sú našimi klientmi,“ povedal Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

„Veľmi sa tešíme, že sme na našu stranu získali silného partnera. Slovenská sporiteľa so svojim veľmi pozitívnym prístupom k spoločenskej zodpovednosti a so svojou veľkou klientskou základňou môže výrazne pomôcť k tomu, aby sme dokázali pomáhať ešte väčšiemu počtu rodín. Veľmi si túto spoluprácu vážime a tešíme sa na nových Dobrých anjelov,“ povedala Ľudmila Kolesárová, marketingová manažérka Dobrého anjela.

Dobrý a zodpovedný nový rok

Podpora Slovenskej sporiteľne pre Dobrého anjela je súčasťou kampane Dobrý a zodpovedný nový rok. Na Instagrame počas celého januára beží séria insta stories, kde za každú prekliknutú obrazovku banka prispeje na Dobrého anjela jeden cent. Keďže insta stories má tri fotky, ľudia môžu klikaním poslať 3 centy, aj opakovane. Klientov o možnosti prispieť na Dobrého anjela banka informuje aj cez digitálne komunikačné kanály ako sú LED obrazovky a tablety v pobočkách či bankomaty. Tiež prostredníctvom zadnej strany vo výpisoch z účtu. Súčasne beží aj interná kampaň, ktorá oslovuje vyše 4 tisíc zamestnancov banky.


Ako prispieť

Čo je Dobrý anjel

Dobrý anjel pomáha rodinám s deťmi, v ktorých otec, mama alebo dieťa trpí onkologickým ochorením alebo dieťa trpí inou zákernou chorobou, a toto dostalo rodinu do finančnej núdze.

1. Dobrý anjel pomáha pravidelne každý mesiac.

Desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov aj malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne pomáha trom tisícom rodín chorých. Je na vás akou sumou prispejete. Ak môžete, prispievajte pravidelne.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu

Peniaze prijímané v jednom mesiaci sa rozdeľujú prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca medzi rodiny chorých do posledného centu a rovným dielom. Všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov.

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha

Každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo a heslo a môže si kontrolovať, komu boli doručili jeho príspevky. Vidí meno a príbeh príjemcu.

Účet Dobrého anjela: SK40 0900 0000 0055 5555 5555
Variabilný symbol: 555555
Špecifický symbol: 555555 (dôležitý pre správne spracovanie platby, ak ho nevyplníte, nebudete môcť sledovať komu pomáhate)