Dlhopisy Slovenskej sporiteľne získali od ratingovej agentúra Moody´s hodnotenie Aaa, čo je najvyššie možný dosiahnuteľný rating. Jedná sa o historicky prvý Aaa rating dosiahnutý slovenským emitentom dlhových cenných papierov.

Najvyšší rating nadväzuje na zmenu zákona o bankách týkajúcu sa krytých dlhopisov, ktorá je platná od začiatku roka. Na jej príprave participovali Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska a Slovenská banková asociácia a práve zmena zákona mala zásadný vplyv na výrazne zlepšený rating. Zmeny vychádzajú zo štandardov platných v Európskej únii.

„Pridelený rating považujeme za medzikrok k prvej Aaa emisii krytých dlhopisov Slovenskej sporiteľne. Veríme, že dosiahnuté podmienky budú mať do budúcnosti pozitívny vplyv na úrokové sadzby pri poskytovaných úveroch zabezpečených nehnuteľnosťami. Prideleniu ratingu a príprave krycieho súboru krytých dlhopisov predchádzal intenzívny proces prípravy,“ uviedol Richard Košecký, riaditeľ odboru riadenia bilancie.

Celková výška nového krycieho súboru predstavuje takmer 3,2 mld. eur pri vydaných krytých dlhopisoch vo výške približne 1,1 mld. eur a tvorí ho približne 80 tisíc úverov zabezpečených nehnuteľnosťami výhradne v Slovenskej republike. Zmena sa týka aj existujúcich hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne.