V Slovenskej sporiteľni vzniká od apríla nový odbor stratégie a rozvoja značky, ktorý integruje agendu tímov komunikácie a sponzoringu,  marketingu a rozvoja digitálnych služieb. Posilnenie role značky v období zavádzania nových komunikačných kanálov a služieb je jednou z kľúčových priorít vedenia banky. Riaditeľkou nového odboru sa stáva Dáša Juríková.

Nový odbor má tri oddelenia:

  • oddelenie korporátnej komunikácie pod vedením Štefana Frimmera. Marta Cesnaková bude aj naďalej hovorkyňou banky,
  • oddelenie marketingovej komunikácie pod vedením Petra Holíka,
  • oddelenie riadenia obsahu značky, pozícia vedúceho oddelenia aktuálne nie je obsadená.

„Slovenská sporiteľňa má skvelých ľudí, ktorí rozumejú číslam aj digitálu a zároveň vytvára množstvo nesmierne hodnotného obsahu a podpory pre interného klienta ale aj pre neziskový sektor, vzdelávanie, kultúru, šport či životné prostredie. Verím, že spojením síl a zorganizovaním sa okolo cesty zákazníka vytvoríme pre banku pridanú hodnotu vo vnímaní modernej a spoločensky zodpovednej značky. V rámci novej organizačnej štruktúry mi dávalo zmysel integrovať marketingovú komunikáciu pre interného a externého klienta, výkonnostný marketing pre všetky predajné kanály, ale aj obsah generovaný značkou v offline a online svete. V korporátnej komunikácii chceme posilniť analytický obsah. Som vďačná za možnosť prispieť svojimi profesionálnymi skúsenosťami k strategickému rozvoju najhodnotnejšej značky na Slovensku (2014, PwC). Teším sa na spoločnú prácu, a aj keď štartujeme 1. apríla, myslíme to s rozvojom značky fakt vážne :),“ povedala Dáša Juríková, riaditeľka odboru stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne.

Dáša Juríková študovala na UK v Bratislave odbor environmentalistika. Od roku 2002 pôsobila v poisťovni Union na pozícii manažérky marketingu, neskôr ako Head of Corporate Communications. V roku 2007 začala pracovať pre T-Mobile Slovensko v role Senior Brand Manager. Pre značku Telekom následne viedla tri roky marketingovú komunikáciu a ďalšie tri roky zodpovedala za  integrovaný tím marketingovej komunikácie a digitálnych služieb. Kampane, ktoré riadila, získali desiatky ocenení efektivity aj kreativity doma aj v zahraničí. Od júna  2017 zodpovedala za komunikáciu Poštovej banky.  V marci 2018 nastúpila do Slovenskej sporiteľne, od apríla zodpovedá za  nový odbor Brand Strategy & Development.  Dáša je prezidentkou občianskeho združenia Ľudia z marketingu.

Dáša Juríková

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
oddelenie korporátnej komunikácie
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Marta Cesnaková, tel. 02/48 62 43 60, e-mail: cesnakova.marta@slsp.sk; press@slsp.sk