Vyžaduje si vaše podnikanie ďalší rozvoj alebo máte nápad, ako podnikať, ale chýbajú vám peniaze na rozbeh? Vďaka Európskemu investičnému fondu (EIF) a programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) si teraz môžete požičať až 25 000 eur so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok. O úver sa dá požiadať v Slovenskej sporiteľni.  

Najväčšia slovenská banka má bohaté skúsenosti nielen s podporou rozvoja a rastu už zabehnutých firiem, ale aj so začínajúcimi podnikateľmi. Ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť vlastný biznis a nemajú predchádzajúce podnikateľské skúsenosti, poskytuje v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky ako jediná komerčná banka financovanie a aj bezplatné konzultácie, mentoring či rôzne networkingové príležitosti. „Počas troch rokov fungovania programu sme pomohli takmer 1200 záujemcom o podnikanie. Spolupráca s Európskym investičným fondom nás posúva ešte ďalej, pretože podnikatelia, a to nielen tí začínajúci, budú môcť získať peniaze na rozvoj svojich aktivít za ešte výhodnejších a jednoduchších podmienok,“ hovorí Andrea Sláviková, ktorá v Slovenskej sporiteľni vedie oddelenie produktov pre mikropodnikateľov.

Zmluva, ktorú Slovenská sporiteľňa uzatvorila s EIF, umožňuje žiadateľom získať úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez potreby zakladať majetok. Je to vďaka záruke prostredníctvom programu „Zamestnanosť a sociálna inovácia“ EaSI a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu, ktorá je financovaná Európskou úniou. Jej realizáciou Európska komisia poverila Európsky investičný fond. 

Zvýhodnené úvery sú určené začínajúcim aj existujúcim podnikateľom, slobodným povolaniam a mikropodnikom, ktoré sú vo fáze start-up, rozbehu alebo rozvoja podnikania a spĺňajú tieto podmienky:

  • zamestnávajú menej ako 10 ľudí,
  • ich ročný obrat je nižší ako1 mil. eur,
  • majú sídlo v SR, 
  • nemajú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácie či záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám,
  • začínajúci podnikatelia  predložia perspektívny biznis plán (s jeho prípravou bezplatne pomôžu špecialisti Slovenskej sporiteľne).

Podmienky financovania:

  • výška splátkového úveru do 25-tisíc eur,
  • splatnosť 3 mesiace až 6 rokov s možnosťou odkladu splátky istiny až do 6 mesiacov,
  • ročná úroková sadzba zvýhodnená o 1,5 – 3 percentuálne body,
  • bez ručenia nehnuteľnosťou či iného zabezpečenia (okrem právnických osôb, kde majoritní vlastníci spoločnosti pristupujú k záväzku).

Záruka EaSI bude platná pre zmluvy schválené do 14. decembra 2020, celkový objem úverov môže dosiahnuť až 20 miliónov eur. Bližšie informácie o zvýhodnených úveroch nájdete na stránke Slovenskej sporiteľne.

Užitočné tipy a rady, ako začať vlastný biznis, ako aj príbehy podnikateľov, ktorým Slovenská sporiteľňa pomohla v rozbehu, sú dostupné na www.zacinamepodnikat.sk.

O programe v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie
V rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) podporuje Európska komisia v období rokov 2014 až 2020 mikrofinancovanie a financovanie sociálneho podnikania s celkovým finančným krytím vo výške 193 miliónov EUR. Cieľom je zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu, t. j. k úverom do výšky 25 000 EUR, najmä pre znevýhodnené osoby a mikropodniky. Okrem toho Európska komisia po prvýkrát podporuje aj sociálne podniky formou investícií do výšky 500 000 EUR. Mikrofinancovanie a podpora sociálneho podnikania sa po prvý raz realizujú prostredníctvom záruky EaSI, ktorá poskytovateľom mikroúverov a investorom z oblasti sociálneho podnikania umožní osloviť podnikateľov, ktorých by inak, vzhľadom na mieru rizika, neboli schopní financovať. Realizáciou záruky EaSI poverila Európska komisia EIF.