Vďaka novým úverovým linkám z Európskej investičnej banky (EIB) a Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) teraz môžu firmy, mestá a obce, organizácie tretieho sektora či bytové domy na Slovensku získať výhodnejšie financovanie svojich investícií a prevádzky. Celkovo je k dispozícii až 90 mil. eur, o ktoré je možné požiadať prostredníctvom Slovenskej sporiteľne. 

Najväčšia slovenská banka dlhodobo spolupracuje tak s EIB ako aj s CEB. „Snažíme sa aktívne vyhľadávať príležitosti, vďaka ktorým budú môcť naši klienti čo najefektívnejšie financovať svoje projekty,” hovorí Katarína Gašparovská, riaditeľka Odboru produktov a riešení pre firemných klientov  Slovenskej sporiteľne. Obe úverové linky ponúkajú v porovnaní so štandardnými úvermi úrokové zvýhodnenie vo výške 0,3 % ročne. 

Úverová linka EIB

Celkový objem úverovej linky EIB dosahuje 50 miliónov eur. Suma je určená všetkým podnikateľom a firmám a aj záujemcom z verejného a neziskového sektora. Úverové prostriedky tak môžu využiť aj mestá a obce a to nielen na financovanie investícií, ale aj bežnej prevádzky. Maximálna výška úveru je 12,5 mil. eur.  

Úverová linka CEB

Úverové zdroje z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) v celkovej výške 40 miliónov eur sú určené širokému spektru záujemcov - malým a stredným podnikom (do 250 zamestnancov) a subjektom štátnej, regionálnej alebo miestnej správy (vrátane obcí, miest, VÚC, škôl, univerzít, nemocníc, neziskových organizácií či obchodných spoločností vo vlastníctve a správe obcí, miest, VÚC alebo štátu) na financovanie investičných aj prevádzkových výdavkov. O úver môžu žiadať tiež spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytoví správcovia za účelom financovania projektov smerujúcich k znižovaniu energetickej náročnosti. Maximálna výška úveru na jeden projekt je 1 mil. eur pri malých a stredných podnikoch, 2,5 mil. eur pri subjektoch verejného a neziskového sektora a 850 tis. eur pri bytových domoch. 

O zvýhodnené úvery z oboch úverových liniek môžu záujemcovia žiadať vo všetkých firemných centrách Slovenskej sporiteľne, resp. v prípade bytových domov v ktorejkoľvek pobočke banky.