Slovenská sporiteľňa bude mať od 1. januára novú členku predstavenstva zodpovednú za riadenie rizík. Na tejto pozícii bude pôsobiť Alexandra Habeler-Drabek, ktorá do vedenia banky prichádza z centrály Erste Group Bank vo Viedni. Bernhard Spalt, doterajší člen predstavenstva banky, bude od januára 2017 pôsobiť v rovnakej pozícii v rumunskej Banca Comercială Română.

Alexandra Habeler-Drabek má viac ako 22-ročné skúsenosti v oblasti riadenia rizika. Počas profesionálnej kariéry nadobudla rozsiahle vedomosti v oblasti underwritingu a vymáhania pohľadávok v retailovom a korporátnom segmente a komplexného strategického a metodologického riadenia rizík. Do Erste Bank prišla v roku 2010 zo spoločnosti UniCredit ako vedúca riadenia operačného rizika a v roku 2012 sa stala súčasťou top manažmentu Erste Group. Alexandra Habeler-Drabek je absolventkou Wirtschaftsuniversität vo Viedni.

Menovanie A. Habeler-Drabek do predstavenstva ešte podlieha schváleniu dozornou radou banky a príslušným regulátorom.

Alexandra Habeler-Drabek