Približne 60 tisíc včiel našlo nový domov v dvoch úľoch na streche centrály Slovenskej sporiteľne. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila unikátny projekt neziskovej organizácie Živica, ktorého cieľom je prispieť k zastaveniu veľkého úbytku včiel medonosných. Na streche majú včely vhodné podmienky, keďže v okolí banky je množstvo zelene a kvetov. Starať sa o ne budú mestskí včelári Petra Ježeková a Tomáš Blaškovič.

Včely sú dôležitou súčasťou prírody, ich stále menší počet je vážny celosvetový problém. Bez týchto usilovných opeľovačov by ľudstvo prišlo takmer o tri štvrtiny vypestovaných plodín. Vytratilo by sa ovocie a zelenina, ktoré sú dôležitou súčasťou našej stravy. Museli by sme si vystačiť len s rastlinami opeľovanými vetrom či svojpomocne.

Máme radosť, že projektom Rozbzučíme Slovenskú sporiteľňu, ktorý realizujeme v úzkej spolupráci s neziskovou organizáciou Živica, prispejeme k zlepšeniu podmienok prežitia mestských včiel. Sme presvedčení, že na streche našej budovy nájdu nový domov s dobrými možnosťami napĺňať svoje poslanie. Pretože život a práca včiel sa spájajú s pracovitosťou, súdržnosťou, lojalitou a skromnosťou, sú pre nás príkladom aj inšpiráciou. Zároveň je to symbolické, pretože práve včela bola v minulosti súčasťou znaku prvých sporiteľničných spolkov v Rakúsku aj na Slovensku,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Zamestnanci banky, ako aj ľudia žijúci v susedstve, sa nemusia obávať uštipnutia. „Aj keď ide o netradičné umiestnenie tohto pracovitého hmyzu, každá včela presne trafí do svojho úľa. Príroda ich totiž vybavila skvelou navigáciou. Včely sa na rozdiel od ôs nezaujímajú o potraviny ľudí a na človeka bez dôvodu nezaútočia. Provokuje ich najmä agresívne správanie v blízkosti úľov, niekedy silná voňavka,“ dodala Petra Ježeková z neziskovej organizácie Živica.

Projekt však osadením úľov nekončí. Má za cieľ spropagovať medzi zamestnancami problematiku opeľovačov a konkrétne aktivity, ktoré môže každý z nich pre záchranu tohto užitočného hmyzu urobiť.

Úle na budove Slovenskej sporiteľne.

Kontakty

Nezisková organizácia Živica

Petra Ježeková, ekoporadňa (0918 495 964, jezekova@zivica.sk)

Slovenská sporiteľňa

Marta Cesnaková, hovorkyňa (0910 880 084, cesnakova.marta@slsp.sk)