Záleží nám na tom, aby sa našiel vinník, ktorý bezohľadne spílil borovice pred obytnými domami v Bratislave. Preto sme sa rozhodli, že vyplatíme odmenu 1 000 eur tomu, kto poskytne polícií, prípadne príslušnému okresnému úradu Bratislava, informácie, ktoré povedú k vyšetreniu prípadu a odhaleniu vinníka. Vyzývame preto ľudí, ktorí majú informácie, ktoré by mohli viesť k objasneniu prípadu, aby sa obrátili priamo na políciu alebo na príslušný okresný úrad.

Slovenská sporiteľňa už včera dôrazne odmietla obvinenia zo spílenia borovíc pred obytnými domami v Bratislave kvôli údajne lepšej viditeľnosti prenajatej reklamnej plochy. Tento čin nás pobúril a rovnako ako verejnosť žiadame dôsledné vyšetrenie tohto prípadu. Spájanie banky s týmto nelegálnym výrubom považujeme za poškodzovanie dobrého mena Slovenskej sporiteľne.

Všetky reklamné plochy, ktoré si prenajímame, sú legálne. Zároveň určite nechceme, aby kvôli viditeľnosti reklamných plôch s našou reklamou bol vypílený jediný strom. Podľa stanoviska spoločnosti euroAWK, od ktorej sme si reklamnú plochu prenajali, spoločnosť nerealizovala a ani si v minulosti neobjednávala orezávanie zelene v danej lokalite. Súčasne budeme radi, ak nám dajú ľudia vždy vedieť, pokiaľ majú podozrenie, že naša reklama nevhodne zasahuje do prírody.

PDF (130 KB)