Slovenská sporiteľňa dôrazne odmieta obvinenia zo spílenia borovíc pred obytnými domami v Bratislave kvôli údajne lepšej viditeľnosti reklamnej plochy. Tento čin nás pobúril a rovnako ako verejnosť žiadame dôsledné vyšetrenie tohto prípadu. Spájanie banky s týmto nelegálnym výrubom považujeme za poškodzovanie dobrého mena Slovenskej sporiteľne.

Všetky reklamné plochy, ktoré si prenajímame, sú legálne. Zároveň určite nechceme, aby kvôli viditeľnosti reklamných plôch s našou reklamou bol vypílený jediný strom. Podľa stanoviska spoločnosti euroAWK, od ktorej sme si reklamnú plochu prenajali, spoločnosť nerealizovala a ani si v minulosti neobjednávala orezávanie zelene v danej lokalite. Súčasne budeme radi, ak nám dajú ľudia vždy vedieť, pokiaľ majú podozrenie, že naša reklama nevhodne zasahuje do prírody.

Záleží nám na ekologickom prístupu k životu, preto sme už siedmy rok partnerom Nadácie Ekopolis. V rámci partnerstva podporujeme systematické ošetrovanie stromov na celom Slovensku a zároveň spoluorganizujeme významnú anketu Strom roka.

Slovenská sporiteľňa sa dlhodobo radí medzi spoločensky zodpovedné firmy a záleží nám na prostredí, v ktorom pôsobíme. Nadácia Pontis nás v tomto roku zaradila medzi troch finalistov prestížnej ceny Via Bona za zodpovedné podnikanie v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma.