Nové, bezpečné oplotenie ihriska v obci Konská, závlahový systém v Dolných Orešanoch či športový materiál na tréning detí v Dudinciach. Peniaze na takéto športové a technické vybavenie získali futbalové kluby a obce, ktoré sa prihlásili do 7. ročníka grantového programu Futbal to je hra! Vo verejnom hlasovaní uspelo 20 projektov, ktorým Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí takmer 60 tisíc eur.

Až 123 projektov na skvalitnenie tréningových podmienok pre deti bolo podaných do ostatného ročníka grantového programu Futbal to je hra! O grant požiadali futbalové kluby, obce a mestá zo všetkých regiónov Slovenska.

O pridelení finančných prostriedkov rozhodovala už po druhýkrát verejnosť. Hlasujúci mohli hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt. Vďaka tomu bolo hlasovanie spravodlivé a peniaze od nadácie získali tie kluby, ktoré mali najširšiu podporu verejnosti.

Za 7 rokov podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne 190 klubov celkovou sumou takmer 610 tisíc eur. O grant mohli žiadať futbalové kluby, obce a menšie mestá, jeden projekt mohol získať maximálne 3 tisíc eur. Prehľad všetkých 20 úspešných klubov zo 7. ročníka Futbal to je hra! nájdete na www.pomahajtesnami.sk.

Tri najúspešnejšie kluby

  • Obec Konská – Športom za duševné zdravie našich detí = 3 690 hlasov
  • Mesto Kolárovo – Skosený trávnik, bezpečné bránky – predpoklad kvalitného futbalu = 3 065 hlasov
  • FK SOKOL Stankovany – Nové lopty pod novou strechou = 3 049 hlasov