Štvrtý ročník grantového programu na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva Obce bližšie k vám už pozná svojich víťazov. Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto roku takmer 90 tisíc eur na obnovu historických pamiatok, ochranu životného prostredia a organizáciu kultúrnych podujatí. Finančný grant získalo tento rok 25 projektov spomedzi všetkých 203 prihlásených žiadateľov.

Príklady úspešných projektov

Letorosty spod Bradla je prehliadka hudobných, tanečných a výtvarných klenotov tradičnej ľudovej kultúry v Košariskách. Večerný scénický program či spevy na lúke majú za cieľ zmapovať pastiersku históriu a prezentovať kultúrne bohatstvo a jedinečnosť kopaničiarskeho regiónu. Podujatie venované rodákovi M. R. Štefánikovi sa uskutoční 28. júla aj vďaka grantovej podpore vo výške 3 000 eur.

V septembri sa uskutoční podujatie Pálfyho Laura, ktoré sa za 8 rokov existencie stalo vyvrcholením najväčšieho podujatia v Handlovej – Dňa baníkov. Tradícia Pálfyho Laury siaha ďaleko do minulosti, kedy najvýznamnejšie podniky v meste v sprievode alegorických vozov ukazovali svoje výrobky. V súčasnosti sa vo vozoch prezentujú umelci, športovci, záujmové združenia, neziskové organizácie a podnikatelia, ktorí pôsobia v Handlovej. Nadácia Slovenskej sporiteľne ho podporí sumou 3 000 eur.

Obec Východná je známa nielen doma, aj vo svete ako centrum tradičnej ľudovej kultúry. Obec získala grant vo výške 3 500 eur na záchranu a obnovu tradičnej dedinskej stavby, kováčskej dielne – šmikne. Dielňa potrebuje vymeniť nosné drevené trámy a plechovú strechu za tradičnú šindľovú.

Grant vo výške 4 000 eur získala obec Ľubica na obnovenie Vŕbového hája na území, ktoré bolo v roku 2010 zatopené. V novom parku vysadia rôzne druhy vŕb a osadia lavičky s kamennou výplňou, ktorá bola takisto použitá pri spevnení brehov. Najmenších obyvateľov Ľubice poteší socha vodníka, ako aj tunel a iglu z rýchlorastúcej vŕby.

Kompletný zoznam podporených projektov nájdete na: http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/vysledky-grantoveho-programu-obce-blizsie-k-vam-2016

Počas štyroch ročníkov grantového programu „Obce bližšie k vám“ Nadácia Slovenskej sporiteľne venovala viac ako 320 tisíc eur na 93 projektov vo všetkých regiónoch Slovenska.

Ako sa rozdeľujú peniaze?

O grant z programu „Obce bližšie k vám“ sa mohli uchádzať samosprávy, ako aj miestne mimovládne organizácie zastupujúce aktívnych občanov. Žiadosti vyhodnotila odborná komisia. Grant bolo možné získať na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí:

  • udržanie pravidelných kultúrnych podujatí,
  • obnova lokálne významných historických, umeleckých a technických pamiatok,
  • ochrana prírodného prostredia obce.

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Vo svojej stratégii sa zameriava najmä na podporu projektov so širokým uplatnením v oblasti spoločenského života. Poslaním nadácie je aktívne pomáhať pri rozvoji spoločnosti prostredníctvom podpory kvalitných projektov. Nadácia Slovenskej sporiteľne nechce len darovať finančné prostriedky, ale prostredníctvom svojich aktivít dosiahnuť kvalitatívne spoločenské zmeny v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, charity, tvorby a ochrany životného prostredia.