Slovenská sporiteľňa dnes začala s predajom hypotekárnych záložných listov určených pre verejnosť.

Hypotekárny záložný list si záujemcovia môžu kúpiť vo vybraných pobočkách banky. Ak sa rozhodnú, môžu ho kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Predaj hypotekárnych záložných listov sa skončí najneskôr 30. mája 2016. Dátum splatnosti hypotekárnych záložných listov je 1. jún 2021.

Slovenská sporiteľňa emituje celkovo 5 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1 000 eur. Emisný kurz bol stanovený na 95,40 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená výhradne fyzickým osobám. Minimálna výška objednávky nebola stanovená, maximálna výška objednávky je 500 000 eur. V súvislosti s upísaním sa investorom neúčtujú žiadne poplatky.

Základný prospekt pre emisie dlhových cenných papierov schválila Národná banka Slovenska. Viac informácií o verejnej ponuke hypotekárnych záložných listoch nájdu potenciálni investori v Základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach na www.slsp.sk/cenne-papiere.html.