• Top mesiac bol v tomto roku opäť marec. Zdá sa, že rok 2014, kedy platili živnostníci a malé firmy daň z príjmu najčastejšie v januári, bol teda výnimkou
  • Priemerne zaplatili na dani z príjmu 785 eur, čo je medziročne o 15 eur viac a v porovnaní s rokom 2014 o 135 eur viac
  • Najvyššiu priemernú daň z príjmu, 865 eur, mali podnikatelia zo Žilinského kraja. Prešovský kraj bol so 675 eurami opäť posledný
  • Najviac platieb poslali živnostníci a malé firmy daňovým úradom 31. marca. Z hľadiska objemu však bol top dňom 30. marec

Marec skončil ako mesiac kníh, stal sa mesiacom daní.

Podľa analýzy Slovenskej sporiteľni marec nie je mesiacom kníh. A vďaka slovenským živnostníkom a malým firmám získal nový prívlastok – mesiac daní. Výsledok spred dvoch rokov, keď platili dane najčastejšie v januári, môžeme dnes už považovať za anomáliu. Každú druhú platbu dane z príjmu poslali podnikatelia štátu počas tohtoročného marca. Dáta najväčšej slovenskej banky ukázali aj to, že v tomto roku síce najčastejšie platili dane opäť v posledný deň, teda 31.marca, ale najviac peňazí poslali štátu 30. marca.

Počet platieb v januári až v marci 2016

Malé firmy a živnostníci z Trenčianskeho kraja opäť vedú

Priemerná platba dane z príjmu zaplatená v januári až marci tohto roka stúpla na 785 eur, čo je o 15 eur viac ako vlani. „Dobrý vývoj reálnej ekonomiky prispieva k vyššiemu výberu daní. Domáci dopyt ťahá rast ekonomiky a zlepšovanie situácie na trhu práce pokračuje, čo je vidieť na poklese miery nezamestnanosti, tvorbe nových pracovných miest a pokračujúcom raste reálnych miezd. Lepší trh práce a spotreba domácností následne vplývajú aj na hospodárenie podnikov a pretavujú sa aj do vyššieho zisku a od toho odvodených daní,“ tvrdí Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.Regionálnym lídrom sa pre tento rok stal Žilinský kraj s priemernou daňou 865 eur. Líder z rokov 2014 a 2015, Trenčiansky kraj, spadol na štvrté miesto za Bratislavský a za Banskobystrický kraj. Najnižšie dane platia štátu stále živnostníci a malé firmy z Prešovského kraja.

Priemerná zaplatená daň z príjmu podľa krajov (v eurách, január až marec 2016)

Slovenská sporiteľňa je s 2,3 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 289 obchodných miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.