11. februára sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien za najúspešnejšie projekty programu MUNSEFF (Municipal Sustainable Energy Finance Facility) Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a vybraných bánk. Vďaka tomuto programu mohli požiadať mestá a obce, spoločnosti v ich vlastníctve, súkromné spoločnosti poskytujúce komunálne služby, spoločnosti zabezpečujúce energetický manažment pre komunálnu sféru, samosprávne kraje a bytové domy o zvýhodnený úver na projekty úspor energie. Zrekonštruované a zmodernizované boli viaceré školy, nemocnice, administratívne budovy, bytové domy a zrealizované ďalšie projekty vedúce k zlepšeniu energetickej efektívnosti.

Ocenené boli aj projekty financované Slovenskou sporiteľňou

 • najúspešnejší v kategórii EPC/ESCO projekty v sektore infraštruktúry miest a obcí:
  SE Predaj, Bratislava za 28 projektov efektívneho verejného osvetlenia
 • najúspešnejší v kategórii Najaktívnejšia municipalita:
  Bratislavský samosprávny kraj za 10 projektov energetických úspor v municipálnej infraštruktúre
 • najúspešnejší v kategórii Najaktívnejšia municipalita:
  mesto Nitra za 18 projektov energetických úspor v municipálnej infraštruktúre
 • najúspešnejší v kategórii Najaktívnejší bytový správca:
  SLUŽBYT Levice za 11 projektov energetických úspor v bytových domoch

Slovenská sporiteľňa spolupracuje s EBRD od konca roku 2007. Vtedy bola podpísaná zmluva o realizácii programu SLOVSEFF (Slovakia Sustainable Energy Finance Facility) zameraného na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytovom a priemyselnom sektore a využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. V troch etapách programu SLOVSEFF Slovenská sporiteľňa doteraz podporila 198 projektov vo výške 46 miliónov eur. Koncom roka 2010 Slovenská sporiteľňa rozšírila úspešnú spoluprácu s EBRD o program MUNSEFF na podporu projektov energetickej efektívnosti v municipálnom a bytovom sektore. Doteraz v tomto programe pomáhala financovať 349 projektov vo výške 70 miliónov eur. Klientkou výhodou programov SEFF je možnosť získať nenávratný príspevok po úspešnej realizácii projektu vo výške 5 až 20 % z objemu úveru a tiež bezplatná technická asistencia v podobe vypracovania energetického auditu a energetického certifikátu partnerskou konzultačnou spoločnosťou.