Slovenská sporiteľňa je opäť modernejšia. Takmer 1500 tabletov využívajú všetci poradcovia najväčšej banky na Slovensku pri práci s klientom. Novinku používajú v každej pobočke Slovenskej sporiteľne napríklad na predaj vynovených sporiacich depozitných produktov. Banka plánuje postupne doplniť tablety napríklad aj o spotrebné úvery.  

Klient priamo pred sebou vidí obrazovku, na ktorej mu poradca dokáže jednoduchým spôsobom vysvetliť napríklad princípy sporenia či spôsob práce s internetbankingom. Vďaka tomu majú klienti oveľa lepší zážitok z bankovania. „Cítia k nám väčšiu dôveru, keďže sa spolu s poradcom pozerajú na rovnakú obrazovku. Vďaka tabletom dokážeme zároveň rýchlo reagovať na klientske potreby,“ vysvetľuje Igor Žganjer, ktorý v Slovenskej sporiteľni zodpovedá za rozvoj služieb pre klientov. 

Aktuálne je prostredníctvom tabletov dostupné zriadenie si vynovených sporení, klienti ich môžu využiť na aktiváciu a prácu s internetbankingom či na na vyhľadanie a prezeranie informácií na internetových stránkach banky. „Technologická novinka už priniesla aj výsledky – vďaka lepšiemu porozumeniu a názorným ukážkam si Sporenie na rezervu zriadil dvojnásobný počet klientov,“ dodáva Žganjer. Slovenská sporiteľňa do tabletov postupne zapracuje ďalšie svoje produkty a služby. Stane sa z nich nástroj na komplexné poradenstvo a predaj a vďaka svojej  transparentnosti a zrozumiteľnosti  výrazne prispeje k rastu spokojnosti zákazníkov. 

Slovenská sporiteľňa je s 2,3 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 291 obchodných miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.