Slovenská sporiteľňa dnes začala predávať dlhopisy určené pre verejnosť s menovitou hodnotou 1 000 EUR a dobou splatnosti 5 rokov. Ich výhodou je garancia fixného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť. V predaji budú najviac do 22. decembra 2016.

Nový dlhopis Slovenskej sporiteľne zabezpečuje jeho majiteľovi ročný výnos 0,65 %. Výnosy bude banka vyplácať každý rok k 23. decembru až do ich splatnosti v roku 2021.

Dlhopis si záujemcovia môžu kúpiť vo vybraných pobočkách banky. Ak sa rozhodnú, môžu ho kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Predaj dlhopisov sa skončí najneskôr 22. decembra 2016.

Slovenská sporiteľňa emituje celkovo 5 000 kusov dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 EUR. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená výhradne fyzickým osobám. Minimálna výška objednávky nebola stanovená, maximálna je 250 000 EUR. V súvislosti s upísaním sa investorom neúčtujú žiadne poplatky. Pri investovaní do vlastných cenných papierov (dlhopisy, hypotekárne záložné listy) Slovenská sporiteľňa klientom neúčtuje ani poplatky za majetkové účty, na ktorých sú vedené.

Základný prospekt pre emisie dlhových cenných papierov schválila Národná banka Slovenska. Viac informácií o verejnej ponuke dlhopisov nájdu potenciálni investori v Základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach na www.slsp.sk/cenne-papiere.html.